Velkommen til MitID Erhverv

MitID Erhverv er den offentlige digitale erhvervsløsning til virksomheder, foreninger og myndigheder i Danmark.

Under de forskellige menupunkter kan du finde information, hjælp og vejledning - samt mulighed for at påbegynde tilslutning af jeres organisation til MitID Erhverv.

Frem mod sommeren 2023, vil alle organisationer (virksomheder, foreninger og myndigheder) som i dag anvender NemID medarbejdersignatur skulle flytte til MitID Erhverv - eller tilslutte sig på ny.

Den enkelte organisation skal flytte, når de får besked i Digital Post. Der vil løbende blive kommunikeret direkte til de enkelte organisationer omkring overgangen, forberedelse og gennemførsel af tilslutning til MitID Erhverv.   

Se video: Nu kommer MitID Erhverv til virksomheder og foreninger

Start tilslutning

Sådan får I MitID Erhverv

For at få MitID Erhverv skal I i tilslutte jeres organisation og efterfølgende sætte organisationen op til MitID Erhverv.

Det kan være, at I skal flytte fra NemID medarbejdersignatur eller tilsluttes som ny virksomhed eller forening til MitID Erhverv – det hele sker i ét og samme digitale tilslutningsforløb.


Gør klar før I tilslutter jer MitID Erhverv

Der kan være behov for, at I forbereder jeres virksomhed eller forening, før I tilslutter jer MitID Erhverv. Det kan I med fordel gøre, for at tilslutningen til MitID Erhverv kan ske digitalt, uden manuel behandlingstid.

Det gør også, at I er forberedte på de valg, I skal træffe i opsætningen af MitID Erhverv fx hvordan I fremadrettet ønsker at logge ind på vegne af organisationen.

Læs mere om, hvordan I får MitID Erhverv

Start tilslutning til MitID Erhverv

Har I allerede forberedt jeres virksomhed eller forening på tilslutningen til MitID Erhverv, kan en ledelsesrepræsentant eller anmelder påbegynde tilslutningsforløbet. Det sker ved at trykke på knappen "Start tilslutning" og logge på med sit private MitID.

Du kan også få et overblik over dine igangværende tilslutninger ved logge på med dit MitID og starte tilslutningsforløbet.

Er I allerede tilsluttet MitID Erhverv?

Hvis I allerede er tilsluttet MitID Erhverv, kan du som bruger logge på løsningen med det samme. 


Når I har tilsluttet jer MitID Erhverv, kan oprettede administratorer og brugere logge ind. I MitID Erhverv kan I administrere jeres brugere og blandt andet deres muligheder for at logge på med MitID på vegne af jeres organisation. 

Log på MitID Erhverv


OBS – som ledelsesrepræsentant kan du først logge på MitID Erhverv, når I er tilsluttet til MitID Erhverv.

Ny funktionalitet

I starten af 2023 kommer der ny funktionalitet i MitID Erhverv

Her kan du få et hurtigt overblik over emnerne - og læse mere ved at klikke på dem. 

Skal du bruge dit MitID blandt flere CVR-numre?

Som noget nyt bliver det også muligt at anvende ens særskilte MitID på tværs af flere organisationer tilsluttet MitID Erhverv – såfremt to eller flere organisationer tillader det.

Læse mere om delte midler

Skal I importere mange brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv?


MitID Erhverv understøtter nu masseaktivering ved import af mange brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.  

Læse mere masseaktivering

Skal jeres organisation anvende Lokal IdP funktionalitet?


Det bliver muligt for brugerorganisationer at etablere Lokal IdP – og I bør alelerede forberede etableringen af Lokal IdP nu.

Læs mere om Lokal IdP

Behov for import af brugere fra NemID medarbejdersignatur via IdM API?


Det bliver muligt for brugerorganisationer at importere brugere via IdM API, med samme vilkår som hvis man importerede brugere fra NemID medarbejdersignatur, via opsætningsforløbet til MitID Erhverv.

Læs mere om brugerimport via IdM API

Hjælp og vejledning

Support og vejledning

Her kan du finde hjælp og vejledning til MitID Erhverv.

Få svar på ofte stillede spørgsmål og find vejledninger, som guider dig trin-for-trin gennem emner i MitID Erhverv.


Gå til support og vejledning


Du kan også finde svar på, hvem du skal kontakte omkring andre digitale løsninger, hvor jeres organisation anvender MitID fx til banken, SKAT, Digital Post, e-Boks eller MitID til privat brug. 


Gå til ofte stillede spørgsmål

Avanceret funktionalitet

Særlige organisationer kan have behov for mere avanceret funktionalitet i MitID Erhverv.

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder, som findes i MitID Erhverv og som på sigt kommer i løsningen.

Det kan være, at I har behov for at etablere lokal IdP (lokal identity provider), hvor I lokalt kan udstede identifikationsmidler til jeres brugere. Det kan også være, at I har et lokalt IdM-system (Identity Management System), hvor I også fremadrettet ønsker at administrere jeres brugere.
Avanceret funktionalitet