Sådan får I MitID Erhverv

Når jeres organisation skal tilsluttes MitID Erhverv, er der tre trin, I kan følge. I kan læse mere om de tre trin på denne side.
Trin 1 - gør klar - læs mere
Trin 2 - tilslut - læs mere
Trin 3 - opsæt rammer - læs mere

Trin 1: Gør klar

De fleste organisationer har brug for at tilslutte sig MitID Erhverv.


Det er derfor vigtigt, at jeres organisation er forberedt på at opstarte tilslutningen til MitID Erhverv. Før I påbegynder tilslutningen af jeres organisation til MitID Erhverv, skal I huske at registrere en ledelsesrepræsentant i CVR.


Læs mere om, hvad din organisation skal forberede sig på før tilslutningen til MitID Erhverv

Gør klar ikon
Tilslut ikon

Trin 2: Tilslut

Når I har klargjort jeres organisation, kan I tilslutte jeres organisation til MitID Erhverv digitalt.


Det er jeres ledelsesrepræsentant eller anmelder fx en administrator, som starter tilslutningen af jeres organisation. Herefter skal ledelsesrepræsentanten eller anmelderen udpege en organisationsadministrator, som står for opsætningen af jeres organisation.

Læs mere om tilslutningen af jeres organisation

Se video: Sådan tilslutter I jer MitID Erhverv

Trin 3: Opsæt rammer

Når tilslutningen er gennemført, skal I sætte jeres organisation op i MitID Erhverv.

 

Det er jeres udpegede organisationsadministrator, som skal opsætte organisationen i MitID Erhverv. Hvis I tidligere har haft NemID medarbejdersignatur, kan organisationsadministratoren bl.a. importere administratorer og brugere fra NemID medarbejdersignatur samt de rettigheder, der er knyttet til brugerne.

En vigtig opgave for organisationsadministratoren er også at vælge hvilke MitID identifikationsmidler, som brugerne skal kunne logge ind med på vegne af organisationen. Fx om brugerne i organisationen skal kunne benytte deres private MitID på vegne af organisationen.

Læs mere om opsætningen af jeres organisation 

Se video: Sådan laver I opsætningen i MitID ErhvervHusk at aktivere jeres brugere

Hvis I flytter fra NemID medarbejdersignatur over til MitID Erhverv, skal I huske at aktivere jeres brugere, før de kan agere digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening. I aktiverer jeres brugere inde i MitID Erhverv, når opsætningen er gennemført. Det er en brugeradministrator i jeres organisation, som aktiverer brugerne. Det er muligt at aktivere brugerne enkeltvis, i grupper eller samlet.

Når administratoren aktiverer brugerne, skal administratoren samtidigt tage stilling til, hvordan brugerne fremover skal logge ind på vegne af organisationen. Fx om brugerne skal anvende privat MitID eller særskilt MitID til erhvervsbrug.

Efterfølgende skal den enkelte bruger logge ind med sit private MitID og aktivere sig. Brugeren skal desuden aktivere det MitID identifikationsmiddel fx MitID app eller kodeviser, som administratoren har tilknyttet brugeren.

Læs vejledninger til aktivering af brugere i MitID Erhverv

Se video: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv

Opsæt ikon
Ofte stillede spørgsmål

I skal tilslutte jeres organisation til MitID Erhverv, hvis I har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen fx læse organisationens digitale post, indberette barsel eller sygdom eller logge ind i andre offentlige selvbetjeningsløsninger. 

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur. Derfor skal alle organisationer, der benytter NemID medarbejdersignatur, flytte til MitID Erhverv. 

Alle nyopstartede organisationer, som har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen, skal også tilsluttes MitID Erhverv. 

Læs mere om MitID Erhverv

Hvis du ikke har brugere, men alene selv skal agere digitalt på vegne af din virksomhed eller forening, kan du nøjes med at benytte dit private MitID (MitID privat til erhverv).

Læs mere om privat MitID til erhverv

Det er en ledelsesrepræsentant eller en anmelder fra din virksomhed, som skal starte tilslutningen af din organisation til MitID Erhverv. 

Læs mere om tilslutning til MitID Erhverv

Ja, i MitID Erhverv er det muligt at anvende sit private MitID, når man agerer digitalt på vegne af sin virksomhed eller forening. Man anvender sit private bruger-ID og private MitID identifikationsmiddel fx MitID app eller kodeviser, når der skal logges ind eller skrives under digitalt på vegne af organisationen.

På den måde kan man nøjes med ét MitID i stedet for at anvende ét til privat brug og ét til erhvervsbrug.

Læs mere om hvilke id-midler du kan anvende i MitID Erhverv

Tilslutningen til MitID Erhverv skal godkendes af en ledelsesrepræsentant for jeres organisation for at vi kan være sikre på, at det faktisk er jer, som tilslutter.

Hvem der kan være ledelsesrepræsentant og godkende tilslutningen, afhænger af, hvilken type organisation I er.

I en enkeltmandsvirksomhed eller en personligejet mindre virksomhed er ledelsesrepræsentanten en fuldt ansvarlig deltager. 

I et selskab kan en direktør, direktionens medlemmer eller et medlem af bestyrelsen godkende tilslutningen.

Se hvem der kan agere som ledelsesrepræsentant ved tilslutning i forskellige organisationstyper

Det er organisationsadministratorens opgave at sætte de grundlæggende indstillinger for organisationen i MitID Erhverv. Derfor er organisationsadministratoren allerede blevet valgt da din organisation blev tilsluttet MitID Erhverv. Hvis du ikke ved, hvem der er din organisationsadministrator skal du starte med at spørge din brugeradministrator i din organisation. 

Du kan læse mere om de forskellige roller i MitID Erhverv

Når du logger på MitID Erhverv første gang, skal du bruge dit private MitID. Det skal du, for at løsningen kan være sikker på, at det er dig, som logger ind.

At logge ind med dit private MitID kan sammenlignes med at møde fysisk op i borgerservice for at få et pas, eller at du skal vise identifikation, når du starter på en ny arbejdsplads.