Login-muligheder med MitID Erhverv

Med MitID Erhverv er der forskellige muligheder, når I skal logge på og skrive under digitalt på vegne af jeres organisation. Det er for at tilbyde fleksibilitet, som giver mulighed for at vælge den løsning, som passer bedst til jer.

Fx fleksibilitet til at vælge, om jeres brugere kan anvende deres private MitID til at logge ind. Eller om brugerne skal logge ind med et særskilt MitID, som kun kan anvendes i erhvervssammenhæng.

Du kan godt anvende dit private MitID fx MitID app, når du skal logge ind eller skrive under digitalt på vegne af din organisation. Det kræver, at både du og din organisation accepterer brug af privat MitID i MitID Erhverv.

Har du egen virksomhed eller repræsenterer du en forening? Så kan du måske nøjes med at bruge dit private MitID, når du skal læse Digital Post, indberette moms eller betale en faktura. Det er den løsning, der hedder ’MitID privat til erhverv’. Så behøver du ikke at tilslutte din virksomhed eller forening til MitID Erhverv, men så kan du automatisk anvende dit private MitID.

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, kan du se årsagen til afvisningen i den mail, du har modtaget. Det kan fx være, at der mangler dokumentation.

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, skal du foretage tilslutningen på ny.

Hvis du eller din organisation ikke accepterer brug af privat MitID, kan du i stedet anvende et særskilt MitID til erhvervsbrug i stedet for. 

Læs mere om login-mulighederne i MitID Erhverv
Når du opretter dig som erhvervsbruger i MitID Erhverv første gang, skal du logge ind med dit private MitID. Det er for at kunne sikre sammenhængen mellem dig som fysisk person og din erhvervsbruger.

Du skal derfor have et privat MitID for at blive oprettet som erhvervsbruger i MitID Erhverv.

En virksomhed eller myndighed kan vælge selv at tage ansvaret for identitetssikringen ved at oprette en lokal IdP. Organisationen kan således selv udstede erhvervsidentiteter og loginmidler til sine brugere. Organisationen kan selv vælge, hvordan identitetsskringen skal håndteres og om det kan gøres uden brug af privat MitID (identitetssikringen skal efterleve NSIS). 

Etablering af lokal IdP kræver dog stor modenhed i organisationen.

Læs mere om lokal IdP

Når man anvender sit private MitID, bruger du samme MitID (bruger-ID og identifikationsmiddel fx MitID app), når du logger ind som privat person og erhvervsbruger.

Når du anvender et særskilt MitID, har du ét MitID til privatbrug og ét særskilt til erhvervsbrug. Når du anvender et særskilt MitID, har du et særskilt bruger-ID.

Hvis du vælger at anvende dit private MitID i erhvervssammenhæng, kan du bruge dette på tværs af flere virksomheder og foreninger. Både du og den enkelte virksomhed eller forening, skal acceptere brug af privat MitID.

Det er også muligt at anvende et særskilt MitID på tværs af flere CVR-numre. Det betyder, at du kan bruge et særskilt MitID, som er udstedt i én organisation, på vegne af flere organisationer. Det kræver, at begge organisationer siger ja til det.

Nej, alle brugere behøver ikke at anvende samme type MitID identifikationsmiddel.

Brugerne kan anvende sit private MitID fx sin private MitID app. Det kan de, hvis både organisationen og den enkelte bruger accepterer brug af privat MitID. Brugerne kan også anvende et særskilt MitID, kun til erhvervsbrug. Det kan være en MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip. 

Det betyder eksempelvis, at én bruger kan logge ind med sit private MitID på vegne af organisationen. En anden bruger kan anvende et særskilt MitID, som kun kan anvendes på vegne af organisationen.

Det er op til den enkelte organisation at tage stilling til, hvilke særskilte MitID identifikationsmidler, som brugerne skal kunne anvende. Fx MitID app, chip, kodeviser eller kodeoplæser.

Du kan kun have én MitID app på din telefon.

Du kan dog have flere brugere i samme MitID app. På den måde kan du have din private bruger, og din erhvervsbruger i samme app.

Læs mere om login-muligheder med MitID Erhverv

Anvender du dit private MitID?

Du kan spærre dit private MitID ved at logge på på mitid.dk. Her kan du se alle de MitID identifikationsmidler, du anvender privat. Hvis du anvender dit private MitID på vegne af organisationen, vil du ved at spærre dit private MitID samtidig spærre for muligheden for at logge ind med dit private MitID på vegne af organisationen.

Læs mere om at spærre dit private MitID på mitid.dk

Anvender du et særskilt MitID til erhvervsbrug?

Så kan du spærre dit særskilte MitID på MitID Erhverv. Du spærrer det ved at tilgå din profil på MitID Erhverv.

Læs mere om, hvordan du spærrer dit særskilte MitID til erhvervsbrug

Som brugeradministrator kan du også spærre et særskilt MitID på vegne af en bruger. Det gør du ved at logge på MitID Erhverv. Du skal åbne den bruger, hvor du skal spærre et MitID identifikationsmiddel. Åbn bjælken Identifikationsmidler. Her kan du spærre et eller flere MitID identifikationsmidler.

Skal du have et nyt MitID identifikationsmiddel?

Det er brugeradministratoren i din organisation, som skal tildele dig et nyt MitID identifikationsmiddel, så du igen kan logge ind på vegne af organisationen.

Anvender du dit private MitID på vegne af din organisation?

Hvis du har glemt bruger-ID'et til dit private MitID, kan du få det oplyst på flere måder. Du kan læse mere om det på Forside - MitID .

Læs mere om glemt bruger-ID til dit private MitID

Anvender du et særskilt MitID til erhvervsbrug?

Hvis du har glemt dit bruger-ID, som tilhører dit særskilte MitID, skal du kontakte din brugeradministrator. Din brugeradministrator kan oplyse dit bruger-ID, som tilhører dit særskilte MitID til erhvervsbrug.
Ja, du kan have flere MitID identifikationsmidler at logge ind med på vegne af virksomheden eller foreningen fx både en MitID app og en chip.