OBS - udstedte OCES2 certifikat spærres den 30. juni 2023 – og vil derefter ikke længere kunne anvendes.  


Vær opmærksom på, at de nye OCES3 certifikater udstedt fra MitID Erhverv har et nyt format, hvor bl.a. indholdsfelter og algoritmer er ændret.


Hvis I anvender VOCES, FOCES eller MOCES certifikater fra NemID medarbejdersignatur i dag (herunder i system-til-system integrationer), er det derfor meget vigtigt, at I tester de nye OCES3 certifikater i god tid inden NemID medarbejdersignatur nedlukkes den 30. juni 2023. Så I kan nå at tilpasse løsninger, infrastruktur og integrationer. Med nedlukningen vil OCES certifikaterne udstedt fra NemID medarbejdersignatur blive spærret.


Bemærk, at det for system-til-system integrationer baseret på certifikater er nødvendigt at teste begge ’ender’ af integrationen (klient og server).

Avanceret funktionalitet i MitID Erhverv

Certifikater

MitID Erhverv er som udgangspunkt ikke baseret på certifikater. Langt de fleste organisationer vil derfor ikke have behov for certifikater fremover. I vil dog fortsat kunne udstede certifikater til særlige behov.

Læs mere her om de forskellige certifikat typer

Opret brugere uden betaling via IdM API – såfremt brugerne allerede er aktive i NemID medarbejdersignatur.

I starten af 2023 vil det være muligt for brugerorganisationer at importere og oprette brugere via IdM API vederlagsfrit, indtil migreringsperioden slutter den 30-06-2023. Efter endt migreringsperiode vil den videre import og oprettelse af brugere være omfattet af de normale priser i MitID Erhverv.


Denne mulighed er forbeholdt til de brugerorganisationer som anvender Lokal IdM.

Læs mere om Lokal IdM

For at ligestille anvendere af Lokal IdM etableres mulighed for, at de kan importere brugere fra NemID medarbejdersignatur uden at der skal betales oprettelsesvederlag.

Læs mere om hvordan I ansøger om denne mulighed


OBS
– langt de fleste organisationer bør fortsat anvende opsætningsforløbet til import af brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

Lokal IdM integration

Med Lokal IdM (identity management) administrerer I brugere og rettigheder lokalt i jeres IdM-system.

En IdM-integration sikrer, at brugere og rettigheder automatisk bliver holdt ved lige i MitID Erhverv.

Læs mere her om Lokal IdM

Lokal IdP

Med lanceringen af MitID Erhverv udfases løsningen lokal signaturserver (LSS). I stedet kan I som organisation etablere en Lokal IdP (Identity Provider).

Med en Lokal IdP kan I selv, lokalt, udstede identiteter og identifikationsmidler til jeres brugere - og samkøre disse med MitID Erhverv løsningen.

Læs mere via nedestående link, hvad det vil sige at have en Lokal IdP, og hvad I skal gøre for at etablere en Lokal IdP.

Til udviklere

For de af jer som har behov for at teste MitID Erhverv, samt kommende funktionalitet, bør I orientere jer i pre-produktionsmiljøet for brugerorganisationer.

Her vil I kunne opsætte en testorganisation, samt fx afprøve IdM og certifikat API’er, lokal IdP integration – samt kommende funktionalitet til MitID Erhverv løsningen.

Avanceret support

Har I brug for support til avanceret funktionalitet i MitID Erhverv?


De brugerorganisationer som anvender avanceret funktionalitet i MitID Erhverv, bør primært være selvkørende ud fra den information og vejledning som bl.a. findes her på sitet og fx via pre-produktionsmiljøet.


Hvis I fortsat har behov for avanceret support kan I finde mere information her: