Om MitID Erhverv

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur.

Som virksomhed, forening eller myndighed, skal I anvende MitID Erhverv, hvis I har medarbejdere eller medlemmer, som skal logge ind på private og offentlige selvbetjeningsløsninger. Fx læse digital post eller indberette refusion.

Når I fremover skal administrere brugere, tildele rettigheder og give fuldmagter, sker det i én og samme løsning.

Det bliver også mere fleksibelt for medarbejdere og medlemmer, når de skal logge ind eller underskrive digitalt på vegne af virksomheden eller foreningen. 

Billede af login med MitID app

Sådan logger I ind med MitID Erhverv

Med MitID Erhverv er der flere alternativer, når jeres brugere skal logge ind og skrive under digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening. Fx har brugerne mulighed for at anvende deres private MitID. 


Læs mere om at logge ind med MitID Erhverv

Roller i MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der forskellige roller. Organisationsadministrator, brugeradministrator, rettighedsadministrator og bruger.


Det er op til jer i organisationen at vælge, hvem der skal være administratorer. Du kan læse mere om, hvad de forskellige administratorer kan og hvordan rollerne tildeles.

Læs mere om administratorroller i MitID Erhverv
Billede af to personer foran computer
Billede af mand i sofa med computer


Rettigheder og erhvervsfuldmagter


Hvis en bruger skal indberette fx barsel og sygdom, er det nødvendigt at have særlige rettigheder. Rettigheder til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger kan tildeles til brugerne i MitID Erhverv.

Læs mere om rettigheder og erhvervsfuldmagter i MitID Erhverv

Certifikater

De fleste organisationer vil ikke have behov for at
bruge certifikater.

Læs mere om, hvad I kan bruge certifikater til i MitID Erhverv. Det kan fx være, at I anvender sikker e-mail eller har systemintegrationer til MitID Erhverv.

Læs mere om certifikater i MitID Erhverv

Billede af kvinde der taler i telefon

Priser

Bliv klogere på, hvad de forskellige ting koster i MitID Erhverv.

  • Administration ved fx brugeroprettelse

  • Særskilte MitID identifikationsmidler fx hvis en bruger skal have en MitID kodeoplæser, som kun kan anvendes til erhvervsbrug

  • Certifikater fx hvis din organisation har behov for bruger- eller organisationscertifikater

  • Normal eller avanceret support