Om MitID Erhverv

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

Når jeres brugere skal logge ind med MitID på vegne af organisationen. Når brugerne skal have rettigheder til særlige offentlige selvbetjeningsløsninger eller I skal give fuldmagt til eksterne virksomheder.

Alt sammen sker i én og samme løsning, MitID Erhverv.
Billede af login med MitID app

Tag stilling til, hvordan jeres brugere skal logge ind

Med MitID Erhverv er der flere alternativer, når jeres brugere skal logge ind og skrive under digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening. Det er op til den enkelte organisation at vælge de muligheder, som passer bedst til organisationens og brugernes behov.

Som bruger er det muligt at logge ind og skrive under digitalt med sit private MitID på vegne af organisationen. På den måde behøver man kun ét MitID, både når man logger på privat fx på borger.dk eller netbank. Men også når man logger på som erhvervsbruger fx hvis man skal tjekke organisationens digitale postkasse eller indberette fx barsel og sygdom. 

Der er også mulighed for at logge ind med et særskilt MitID til erhvervsbrug. Så har man ét MitID til privat brug og ét til erhvervsbrug.

Læs mere om mulighederne for at logge ind med MitID

Videreførelse af nuværende RID-numre

Du og jeres organisation bør være OBS på hvordan I videreføre eksisterende RID-numre til jeres brugere.


Alle organisationer som i dag anvender NemID medarbejdersignatur skal være opmærksom på, at sikre overførsel af brugernes RID-numre til MitID Erhverv – når brugernes data overføres og oprettes.

Roller i MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der forskellige roller. Organisationsadministrator, brugeradministrator, rettighedsadministrator og bruger.


Det er op til jer i organisationen at vælge, hvem der skal være administratorer. 

Du kan læse mere om, hvad de forskellige administratorer kan. Du kan også læse mere om, hvordan du tildeler administratorrollerne til jeres brugere.

Læs mere om administratorroller i MitID Erhverv
Billede af to personer foran computer
Billede af computer med rettigheder i MitID Erhverv

Rettigheder og erhvervsfuldmagter

Hvis en bruger skal indberette fx barsel og sygdom, er det nødvendigt at brugeren har særlige rettigheder.


Rettigheder til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger kan tildeles til brugerne i MitID Erhverv.


Læs mere om rettigheder i MitID Erhverv


Har du brug for hjælp til at indberette til det offentlige? Du kan give en fuldmagt til en ekstern organisation.


Du kan give rettigheder til personer udenfor din egen organisation fx en revisor, hvis du har behov for hjælp til fx at indberette barsel og sygdom.


Læs mere om erhvervsfuldmagter

Certifikater

De fleste organisationer vil ikke have behov for at bruge certifikater fremover. Der kan dog være organisationer, som fortsat har behov for certifikater fx i forbindelse med sikker e-mail.


Læs mere om, hvad I kan bruge certifikater til i MitID Erhverv. Det kan fx være, at I anvender sikker e-mail eller har systemintegrationer til MitID Erhverv:

Læs mere om certifikater i MitID Erhverv

Du kan også læse vores trin-guides til oprettelse og administration af certifikater:

Læs certifikat vejledninger

Generel information omkring MitID Erhverv

Her kan finde generel information omkring MitID Erhverv – samt hvilke muligheder som kommer i fremtiden.

Læs mere her 

Priser

Bliv klogere på, hvad de forskellige ting koster i MitID Erhverv.

  • Administration ved fx brugeroprettelse
  • Særskilte MitID identifikationsmidler fx hvis en bruger skal have en MitID kodeoplæser, som kun kan anvendes til erhvervsbrug
  • Certifikater fx hvis din organisation har behov for bruger- eller organisationscertifikater
  • Normal eller avanceret support