Følgende vejledning beskriver hvordan en organisationsadministrator opretter en fuldmagt i MitID Erhverv


Før du starter:

  • Du skal bruge dit private MitID til login. Dit private MitID bruges kun til at bekræfte din identitet og bliver ikke delt med andre.

  • Du skal være logget ind i MitID Erhverv

  • Du skal være organisationsadministrator

  • Du skal have CVR-nummer på den organisation, du vil give en fuldmagt


Trin for trin:

1. Vælg Fuldmagter i menuen i MitID Erhverv.

 

2. I den viste oversigt kan du se: Modtagne fuldmagter og Afgivne fuldmagter. 

I menuen Løs opgaver vælg Opret erhvervsfuldmagt. Ny side åbner.

 

3. Vælg modtageren af fuldmagten. Indtast CVR-nummer på den anden organisation, som skal have fuldmagten. Vælg Hent data

 

4. Kontrollér, under Erhvervsfuldmagt givet til, at det er den rette organisation. Nu kan du give fuldmagten et navn. Navngiv fuldmagten ved at udfylde stamdatafeltet.

 

5. Nu kan du tildele rettigheder til fuldmagten. Vælg Tildel rettigheder. Siden Tilknyt rettigheder til brugergruppe åbner.

 

6. Sæt flueben ud for de rettigheder, du vil tildele den anden organisation på vegne af din egen organisation. Vælg Tildel.

 

7. I fuldmagtsoversigten kan du nu se de rettigheder, du har tildelt fuldmagten til den anden organisation.

 

8. (Valgfrit) Vælg om fuldmagten skal begrænses til et P-nummer. Vælg Godkend.

 

9. (Valgfrit) Vælg om fuldmagten skal begrænses til et SE-nummer. Vælg Godkend.

 

10. Du modtager en notifikation om at fuldmagten er oprettet.

 

 

Gå tilbage til oversigt