Organisationsadministrator

De nedstående vejledninger er emneopdelt efter menu opdelingen i MitID Erhverv løsningen.  

I de enkelte vejledninger angiver teksten med kursiv (fx Gå til Menu > Brugere) hvor i løsningen der vejledes omkring.   

Vejledningsemner

Gå til Menu > Brugere

En organisationsadministrator kan se brugerens information, men organisationsadministratoren kan ikke administrere brugerne. Det gør brugeradministratoren.

Organisationsadministratoren tildeler og fjerner administratorroller til brugerne. 


Administratorroller

Gå til Brugere > Vælg bruger > Administratorroller

 

Som organisationsadministrator kan du tildele eller fjerne administratorroller. Det er en god ide, at starte med at tildele nødvendige administratorroller til organisationens brugere.


Tildel administratorrolle

 1. Vælg den bruger som skal tildeles administratorrolle(r). Siden Brugerinformation åbner.
 2. Vælg den relevante administratorrolle i menuen administratorroller.
 3. Vælg Afslut. Brugeren modtager en e-mail med  information om den tildelte rolle. 

Fjern administratorrolle

 1. Vælg bruger. Siden Brugerinformation åbner.
 2. Vælg administratorroller i menuen. Her ser du brugerens administratorroller. Vælg den eller de administratorroller som skal fjernes.
 3. Vælg Afslut. Brugeren modtager en e-mail med information om at administratorrollen er fjernet. 

 

Tilknyt bruger P/SE-nummer 

Gå til Brugere > Vælg bruger > Organisation

 

Vælg om du vil tilknytte et P-nummer eller SE-nummer til den enkelte bruger. Det kan gøre administrationen af brugerne nemmere i store organisationer.

Denne vejledningen viser dig hvordan du kan oprette og administrere en brugergruppe, hvis du ønsker at muliggøre, at en rettighedsadministrator lettere kan administrere rettigheder til flere brugere i jeres organisation.

Gå til Menu > Brugergrupper > Vælg i menu 'Løs opgaver'


I de næste trin kan du oprette, tilføje rettigheder, og sætte begrænsninger på brugergruppen.

Du starter med at oprette en brugergruppe.


Læs om hvordan du opretter en brugergruppe

Når brugergruppen er oprettet, har du mulighed for at tilføje rettigheder til brugergruppen.

Læs om hvordan du tilknytter rettigheder til en brugergruppe

Når du har oprettet en brugergruppe og tildelt brugergruppen rettigheder. Så kan du vælge at sætte organisatoriske begrænsninger på rettighederne.

Læs om hvordan du sætter begrænsning på en brugergruppe

En organisationsadministrator opsætter certifikat indstillinger for organisationen - men det er en brugeradministrator som udsteder dem.


Gå til Menu > Certifikatprofil > Vælg certifikat

Organisationens certifikater vises.

Vælg det relevante organisationscertifikat. Vælg menuen. Organisationscertifikatets Stamdata åbner. 

Bemærk: at en organisationsadministrator ikke kan udstede certifikaterne. Derfor kan en organisationsadministrator ikke vælge til og fra under emnerne systemrettigheder samt segldannelse.


Systemrettigheder

Her kan du se, om certifikatet giver adgang til IdM services i MitID Erhverv

Her kan du se, om certifikatet giver adgang til håndtering af certifikater

Segldannelse

Under indstillinger finder du tillad segldannelse med organisationscertifikater. Her vises om certifikatet må bruges til at danne segl for organisationen.

Læs om muligheder, funktionalitet og certifikattyper under indstillinger. 

Gå til Menu > Fuldmagter > Vælg i menu 'Løs opgaver'


En organisationsadministratoren tildeler, godkender eller afviser at give fuldmagter til en anden organisation.

Du kan vælge at give en fuldmagt til en organisation eller til en bestemt bruger i en anden organisation.​

Når du giver en fuldmagt til en anden organisation, vælger den anden organisationen, hvilke brugere der skal handle på dine vegne. 

Læs om hvordan du opretter fuldmagter til en anden organisation


Du kan vælge at give en fuldmagt til en organisation eller til en bestemt bruger i en organisation. Når en bruger ansøger om en fuldmagt skal du godkende ansøgningen i MitID Erhverv.


Læs om hvordan du godkender ansøgninger om fuldmagt


Brugere kan ansøge om en fuldmagt i en organisation. I Erhvervsadministrationen kan du som administrator vælge at afvise en ansøgning om en fuldmagt.

Læs om hvordan du afviser en ansøgning om fuldmagt


Din organisation kan få brug for at få adgang til en anden organisations oplysninger for at kunne løse opgaver for dem. Her kan du se, hvordan du ansøger en anden organisation om en fuldmagt til at agere på vegne af den anden organisation.


Læs om hvordan du ansøger en anden organisation om en fuldmagt


Her kan du se, hvordan du opretter en fuldmagtsgruppe med brugere.

I en fuldmagtsgruppe kan du administrere de modtagne fuldmagter (eksterne) ved at oprette en fuldmagtsgruppe.

Dette kan være en fordel, hvis jeres organisation modtager mange fuldmagter fra flere forskellige organisationer.

Når du har oprettet en fuldmagtsgruppe, kan du også tilknytte brugere fra din egen organisation. Du kan til hver en tid redigere eller fjerne en fuldmagtsgruppe.

Læs om hvordan du opretter en fuldmagtsgruppe

En organisationsadministrator kan se og redigére organisationens indstillinger: 

 

Fakturering

Gå til menu > Indstillinger > Fakturering 

 

Køber organisationen en MitID service, fx et særskilt MitID ID-middel eller et certificat, skal MitID Erhverv vide hvordan organisationen vil modtage fakturaen.

Bemærk: Hvis du køber en service i MitID Erhverv, bliver du adviceret om købet inden du godkender købet. 


Du kan vælge at modtage fakturaen på en af følgende måder:

 • Digital post: Udfyld reference navn og PO- nummer.
 • E-mail: Udfyld e-mail, reference navn og PO- nummer.
 • NemHandel: Udfyld navn, EAN-nummer, reference navn og PO- nummer.

Oprettelse af brugere


Gå til Menu > Indstillinger > Oprettelse af brugere

Før brugeradministratoren kan oprette nye brugere skal organisationsadministratoren have defineret rammerne for oprettelse af brugere.

 

ID-midler

Gå til menu > Indstillinger > ID-midler

 

Organisationsadministrator bestemmer hvorvidt brugerne ved log ind eller ved signering på vegne af organisationen kan bruge:

 • Deres private MitID 
 • Og/eller et eller flere særskilte MitID ID-middler


Herefter kan en brugeradministrator og den enkelte bruger vælge identifikationsmiddel ud fra de opsatte indstillinger. 

 

Certifikater

Gå til menu > Indstillinger > Certifikater

 

Du bør tage stilling til om jeres organisation vil gøre bruge af de forskellige certifikater:

 • OCES brugercertifikat
 • OCES organisationscertifikat, som kan udstedes til forskellige formål, fx systemcertifikat mm. 
 • Kvalificeret brugercertifikat, som fx kan anvendes som segl ved signering
 • Kvalificere organisationscertifikat, som kan udstedes til forskellige formål, fx systemcertifikat eller segl mm.  

Notifikationer

Gå til menu > Indstillinger > Notifikationer

 

Sæt indstillinger for, hvordan du vil modtage beskeder fra MitID Erhverv enten i MitID Erhverv eller på e-mail. Der er mulighed for at vælge begge dele.