Følgende vejledning beskriver hvordan en brugeradministrator opretter en fuldmagt i MitID Erhverv.


Før du starter

  • Du skal være brugeradministrator/ rettighedsadministrator
  • Du skal have modtagers CVR-nummer, e-mail eller RID-nummer klar


Trin for trin:

1. Vælg Fuldmagter i menuen.

2. Vælg Opret Erhvervsfuldmagt på personniveau i menuen Løs opgaver.

3. For at finde brugeren fra en anden organisation skal du søge med CVR-nummer (obligatorisk) og enten RID-nummer eller e-mail. 

4. Vælg Søg.

5. Sæt flueben ud for brugeren. 

6. Hvis du vil give brugeren rettigheder. Vælg næste.

7. Her får du en oversigt over brugerens stamdata. Vælg Tildel rettighed

8. Sæt flueben ud for de rettigheder, du vil tildele til fuldmagten.

9. Som udgangspunkt gælder rettighedstildelingen hele din organisationen. Her kan du vælge, om brugerens erhvervsfuldmagt skal begrænses til en P-enhed.

Vælg pilen for at folde menu ud. Vælg en P-enhed.

10. Her kan du vælge, om brugerens erhvervsfuldmagt skal begrænses til et SE-nummer. Vælg pilen for at folde menu ud. Vælg et SE-nummer.

11. Vælg Tildel.

12. Nu er din fuldmagt til en bruger i en anden organisation oprettet med rettigheder.

13. I fuldmagtsoversigten kan du nu se den afgivne erhvervsfuldmagt. Du kan fjerne fuldmagten ved at vælge Fjern.

 

 

Gå tilbage til oversigt