Brugeradministrator

Her finder du som brugeradministrator vejledninger til, hvad du kan administrere i MitID Erhverv.

Vejledningsområderne er opdelt efter de menupunkter, du kan se i venstremenuen, når du er logget ind på MitID Erhverv.

Brugere

Trin 1: Vælg "Opret bruger"

Sådan kommer du til "Opret bruger": Menu > Brugere > Opret bruger

Trin 2: Udfyld felterne under "Brugerinformation":

 • Fornavn
 • Efternavn
 • CPR-nummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Her kan du også tage stilling til, om brugeren skal oprettes med anonymitet. Anonymisering kun fungerer på tjenester, der anvender NemLog-in som Broker.

Bemærk, at anonymisering ikke kan tilføjes senere.

Hvis eksisterende brugere ønsker anonymitet, modtager du som brugeradministrator én mail og én notifikation i MitID Erhverv, som du skal godkende. Herefter skal du oprette brugeren på ny.

Trin 3: Vælg, hvilke MitID identifikationsmidler brugeren kan benytte ved login og signering på vegne af jeres organisation under "MitID identifikationsmidler"

Sådan kommer du til "MitID identifikationsmidler": Menu > Brugere > Opret brugere > MitID identifikationsmidler

Vælg, hvilke identifikationsmidler brugeren må benytte:

 • Sit private MitID.
 • Et eller flere særskilte MitID identifikationsmidler.
 • Delt MitID identifikationsmiddel, som er et særskilt MitID identifikationsmiddel, der er udsendt af en anden organisation.

Trin 4: Vælg organisation under "Organisation"

Sådan kommer du til "Organisation": Menu > Brugere > Opret brugere > Organisation

Hvis jeres organisation har flere P-numre eller SE-numre, kan du med fordel tilknytte et P-nummer eller SE-nummer til den enkelte bruger. Så er det nemmere at styre brugerne.

Trin 5: Udfyld de resterende frivillige felter, herunder "Underskrift"

Sådan kommer du til fx "Underskrift": Menu > Brugere > Opret brugere > Underskrift

Der findes 3 frivillige felter:

 1. Rettigheder
 2. Underskrift
 3. Segldannelse

Fx skal I under "Underskrift" tage stilling til, om brugeren skal kunne underskrive for organisationen. I så fald kræver det, at organisationsadministratoren tidligere har opsat brugen af organisations- eller brugercertifikater.

Trin 6: Tryk på "Opret bruger"

Hvis du har udfyldt CPR-nummer i trin 2, modtager brugeren en aktiveringsmail fra MitID Erhverv. Brugeren skal følge linket i e-mailen og aktivere sig selv ved ved at autentificere sig med sit private MitID én gang.

Hvis brugeren skal have vejledning i aktivere sit MitID Erhverv, henvis da til følgende vejledning:

Læs afsnittet: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv på siden om vejledninger til aktivering

Hvis du har udfyldt fødselsdato i trin 2, vises en midlertidig aktiveringskode. Den skal brugeren bruge, når personen aktiverer sit MitID Erhverv. Du skal udlevere aktiveringskoden til brugeren på en sikker måde. Husk at gemme koden, indtil brugeren aktiverer sit MitID Erhverv.

Hvis brugeren skal have vejledning i at aktivere sit MitID Erhverv, henvis da til følgende vejledning:

Læs afsnittet: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv på siden om vejledninger til aktivering

Når du har oprettet en bruger i MitID Erhverv, modtager brugeren en aktiveringsmail fra MitID Erhverv. Hvis brugeren ikke modtager e-mailen, kan du sende aktiveringsmailen igen:

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Brugere.
 3. Vælg den bruger, som du gerne vil aktivere.
 4. I bunden kan du finde "Gensend aktiveringsmail"-knappen, som du trykker på.

Log ind på MitID Erhverv

Hvis du har oprettet en bruger alene med fødselsdato i MitID Erhverv, skal brugeren aktivere sit MitID Erhverv med en midlertidig aktiveringskode. Den skal du udlevere til brugeren på en sikker måde.

Hvis brugeren har mistet aktiveringskoden, og du heller ikke har den, kan du danne en ny midlertidig aktiveringskode:

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Brugere.
 3. Vælg den bruger, som du gerne vil aktivere.
 4. I bunden kan du finde "Ny midlertidig kode"-knappen, som du trykker på.

Log ind på MitID Erhverv

Som brugeradministrator kan du vælge at oprette flere brugere på én gang i organisationen ved at uploade en CSV-fil med brugeroplysninger. Dette heddet brugerimport.

Inden du oprette flere brugere på én gang

 • Du skal have CPR-nummer eller fødselsdato for brugere, der skal oprettes.
 • Du har information om, hvilke brugere der tilhører hvilket P-nummer, EAN-nummer og SE-nummer i jeres organisation.

Trin 1: Download skabelon for CSV-fil, som du uploader

For at oprette flere brugere på én gang, er der behov for at lave en CSV-fil med information om de pågældende brugere, der skal oprettes.

Download skabelon til oprettelse af flere brugere på én gang (csv)

Trin 2: Lav en CSV-fil, du kan uploade

Skabelonen har 15 kolonner. For at oprette flere brugere på én gang er der behov for at lave en CSV-fil med information om brugerne, der skal oprettes. Filen skal have 15 koloner, og hver brugers oplysninger skal placeres i en række. Skabelonen er allerede formateret korrekt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke ødelægger den korrekte formatering.

Eksempel på CSV-fil. Kolonner for EAN, P-nummer og SE-nummer skal defineres som tal. Resterende kolonner defineres som tekst.

De 15 kolonner er:

 • Aktion (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle): Udfyld cellen med et stort C. C står for ”Create”, som er ”opret” på engelsk.
 • UUID (cellen skal være defineret som en tekstcelle, og cellen skal være tom).
 • Fornavn (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle).
 • Efternavn (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle).
 • CPR (cellen skal være defineret som en tekstcelle): CPR-nummeret angives i formatet: DDMMÅÅxxxx uden en bindestreg mellem dato og de sidste 4 cifre. Hvis du ikke har et CPR-nummer, skal du udfylde brugerens fødselsdato i næste kolonne.
 • Fødselsdato (cellen skal være defineret som en tekstcelle): Bemærk, at fødselsdato skal staves som Foedselsdato i overskriftscellen for at sikre en succesfuld upload. Fødselsdatoen angives i formatet: DDMMÅÅÅÅ. Hvis du ikke udfylder en fødselsdato, skal du udfylde et CPR-nummer i forrige kolonne.
 • E-mail (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle).
 • Telefon (cellen skal være defineret som en tekstcelle): Bemærk, at telefonnummer skal angives med 8 cifre uden mellemrum.
 • Anonym (cellen skal være defineret som en tekstcelle): Denne celle skal kun udfyldes med J eller N. J står for ”ja” til, at brugeren skal oprettes anonymt. Anonymisering fungerer kun på tjenester, der anvender NemLog-in som Broker.
 • Referencetekst (cellen skal være defineret som en tekstcelle): Du må kun udfylde denne celle, hvis referencetekst er sat for organisationen under ”Indstillinger” i MitID Erhverv.
 • TargetIAL (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle): TargetIAL står for Target Identity Assuarance Level. Her angiver du det sikringsniveau, som brugeren vil blive søgt aktiveret på. Det angivne niveau må ikke være højere end organisationens IAL. Du skal udfylde 3, som står for IAL på niveau betydelig, eller 4, som står for IAL på niveau høj.
 • EAN (cellen skal være defineret som en talcelle): Du skal udfylde et af jeres organisations EAN-numre, som er registreret som faktureringsmetode under ”Indstillinger”.
 • P-nummer (cellen skal være defineret som en talcelle): Du skal udfylde et af jeres organisations P-numre, som er registreret under ”Indstillinger”.
 • SE-nummer (cellen skal være defineret som en talcelle): Du skal udfylde et af jeres organisations SE-numre, som er registreret under ”Indstillinger”.
 • Loginmiddel (cellen skal være defineret som en tekstcelle): Hvis brugeren ønskes aktiveret med sit private MitID, skal du angive ”PrivatID”. Ellers skal cellen være tom.

Når du er færdig med at udfylde skabelonen, skal du tjekke:

 • om alle tal er formaterede som decimaltal, ikke i det videnskabelige format, fx 2,56522E+12
 • om tomme celler faktisk er tomme ved at højre trykke og vælge ”Ryd indhold”.

Når du har tjekket de 2 forhold, som er nævnt ovenfor, skal du gemme filen som (via filtype) CSV-fil (semikolonsepareret) (*.csv). Dette er for at sikre korrekt visning af ikke latinske tegn.

Trin 3: Upload CSV-filen

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Brugere.
 3. Hvis du i forvejen har over 9 brugere i MitID Erhverv i din organisation, find da ”Opret bruger”-knappen i toppen. Hvis du har under 9 brugere, kan du finde ”Opret ny bruger”-knappen efter de allerede oprettede brugere.
 4. Tryk på pilen ved ”Opret bruger”-knappen, hvis du har over 9 brugere, eller pilen ved "Opret ny bruger" efter de allerede oprettede brugere, hvis du har under 9 brugere. I begge tilfælde kan du finde pilen ved siden af teksten "Opret ny bruger" og "Opret bruger".
 5. Vælg ”Opret brugere via .csv-fil”.
 6. ”Opret og redigér flere brugere”-siden vises.
 7. Vælg den CSV-fil, som du ønsker at importere, og tryk på ”Næste”.
 8. Kvittering for brugerimport vises, og du trykker på ”Gå til importerede brugere”.

Trin 4: Brugerne er importeret og oprettet

Brugerne er oprettet, men ikke aktiveret.

Bemærk, at brugerne på dette trin endnu ikke har modtaget en aktiveringsmail. Derfor skal du sende dem til aktivering enkeltvis, eller sende flere brugere til aktivering på én gang. Først da vil de modtage en aktiveringsmail.

Læs enten afsnittet ”Send brugere enkeltvis til aktivering efter brugerimport eller afsnittet ”Send brugere til aktivering på éngang efter brugerimport” nedenfor.

Når du opretter flere brugere på én gang ved at uploade en CSV-fil, kaldes det for brugerimport. Hvis du opretter brugere via brugerimport, modtager brugerne ikke automatisk en aktiveringsmail. Derfor skal du manuelt sende brugerne til aktivering.

Du kan sende brugere til aktivering enkeltvis. Der er 2 forskellige måder at gøre det på. Det afhænger af, om brugeren er oprettet med CPR-nummer eller med fødselsdato.

Find ud af, om den bruger, som du sender til aktivering, er oprettet med CPR-nummer eller fødselsdato

Sådan kan du finde ud af, om brugeren er oprettet med CPR-nummer:

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Importerede brugere. Menupunktet ”Importerede brugere” vises kun, hvis du har lavet en brugerimport.
 3. Sæt kryds ud fra den bruger, som du gerne vil send til aktivering.
 4. Vælg ”Aktivér brugere”.
 5. Siden "Brugerinformation" åbner.
 6. Under brugerinformation kan du se, om brugeren er oprettet med CPR-nummer eller fødselsdato. Hvis brugeren er oprettet med CPR-nummer, kan du se brugerens CPR-nummer under ”CPR-nummer er tilknyttet”. Hvis brugeren er oprettet med fødselsdato, kan du se brugerens fødselsdato under ”Fødselsdato”.
 7. For god ordens skyld bør du tjekke, om brugerens data er korrekt. Ret eventuelle fejl.

Hvis brugeren er oprettet med CPR-nummer

 1. Udfyld obligatoriske oplysninger på siden ”Brugerinformation”.
 2. I bunden finder du ”Send aktiveringsmail”-knappen, som du skal trykke på.

Så modtager brugeren en aktiveringsmail.

Hvis du har behov for yderligere forklaring omkring de øvrige felter, der skal udfyldes på siden ”Brugerinformation”, læs da afsnittet ”Opret ny bruger” ovenfor.

Hvis brugeren skal have vejledning i aktivering af sit MitID Erhverv, henvis da til følgende vejledning:

Læs afsnittet: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv på siden om vejledninger til aktivering

Hvis brugeren er oprettet med fødselsdato

 1. Udfyld obligatoriske oplysninger på siden ”Brugerinformation”.
 2. I bunden finder du ”Aktivér bruger”-knappen, som du skal trykke på. Så bliver aktiveringsmailen sendt til brugeren.
 3. En midlertidig aktiveringskode, som brugeren skal bruge til at aktivere sit MitID Erhverv, vises.
 4. Du udleverer aktiveringskoden til brugeren på en sikker måde.

Husk at gemme koden, indtil brugeren aktiverer sit MitID Erhverv.

Hvis du har behov for yderligere forklaring om, hvad der skal udfyldes på siden ”Brugerinformation”, læs da afsnittet ”Opret ny bruger” ovenfor.

Hvis brugeren skal have vejledning i aktivering af sit MitID Erhverv, henvis da til følgende vejledning:

Læs afsnittet: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv på siden om vejledninger til aktivering

Når du opretter flere brugere på én gang ved at uploade en CSV-fil, kaldes det for brugerimport. Hvis du opretter brugere via brugerimport, modtager brugerne ikke automatisk en aktiveringsmail. Derfor skal du manuelt sende brugerne til aktivering.

Du kan sende flere brugere til aktivering på én gang, hvis brugere er oprettet med CPR-nummer. De importerede brugere, som er oprettet med fødselsdato, skal sendes til aktivering enkeltvis. Læs da afsnittet ” Send brugere til aktivering enkeltvis efter brugerimport”.

Sådan sender du flere brugere til aktivering på én gang:

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Importerede brugere. Menupunktet ”Importerede brugere” vises kun, hvis du har lavet en brugerimport.
 3. Sæt kryds ud fra de brugere, du gerne vil send til aktivering.
 4. Vælg ”Aktivér brugere”. Hvis nogle af de valgte brugere ikke er oprettet med CPR-nummer, får du en fejlbesked. Der bliver fjernet kryds ud fra de brugere, som ikke er oprettet med CPR-nummer. Du går derfor videre til næste trin alene med de brugere, der er oprettet med CPR-nummer.
 5. Tag stilling til identifikationsmiddel og antal nye identifikationsmidler, som brugerne kan bestille.
 6. Aktiveringsmail bliver sendt til de valgte brugere.

Hvis brugeren skal have vejledning i aktivering af sit MitID Erhverv, henvis da til følgende vejledning.

Læs afsnittet: Sådan aktiverer du dig som bruger i MitID Erhverv på siden om vejledninger til aktivering

Trin 1: Find den bruger, so du vil redigere

Sådan kommer du til brugerens information: Menu > Brugere

Trin 2: Tryk på den bruger, som du gerne vil rette information om, og vælg ”Redigér”

Trin 4: Vælg "Opdatér"

Som brugeradministrator kan du redigere oplysninger om flere brugere på én gang i organisationen ved at uploade en CSV-fil med brugeroplysninger.

Inden du redigerer flere brugere på én gang

Du skal have et UUID-nummer eller CPR-nummer for brugere, som du gerne vil redigere oplysninger om.

Trin 1: Download skabelon for CSV-fil, som du uploader

For at redigere oplysninger om flere brugere på én gang, er der behov for at lave en CSV-fil med information på brugere, der skal redigere.

Download skabelon til at redigere flere brugere på én gang (csv)

Trin 2: Lav en CSV-fil, du kan uploade

Skabelonen er allerede formateret korrekt. Vær opmærksom på, at du ikke ødelægger den korrekte formatering.

Filen skal have 15 koloner, og hver brugers oplysninger skal placeres i en række.

Du skal minimum udfylde 2 af de 3 kolonner nedenfor:

 • Aktion (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle): Der udfyldes U i cellen. U skal være et stort bogstav og står for ”Update”, som betyder ”opdatere” på dansk.
 • UUID (cellen skal være defineret som en tekstcelle): UUID er et tal med 32 cifre. Du kan finde brugerens UUID under ”Brugerinformation” ved at gå til Menu > Bruger og derefter trykker på den bruger, som du gerne vil se oplysninger om. Hvis du ikke udfylder et UUID-nummer, skal du udfylde brugerens CPR-nummer i næste kolonne.
 • CPR (cellen skal være defineret som en tekstcelle): CPR-nummeret angives i formatet: DDMMÅÅxxxx uden en bindestreg mellem dato og de sidste 4 cifre. Hvis du ikke udfylder et CPR-nummer, skal du udfylde brugerens UUID-nummer i forrige kolonne.

Alle felterne er frivillige. Du udfylder kun i de celler, hvor oplysningerne skal opdateres.

Når du har udfyldt ovenstående, skal du gemme filen som (via filtype) CSV-fil (semikolonsepareret) (*.csv).

Hvis du ønsker at se en mere detaljeret beskrivelse af kolonnerne i skabelonen, find vejledningen ”Opret flere brugere på én gang” ovenfor.

Trin 3: Upload CSV-filen

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Brugere.
 3. Hvis du i forvejen har over 9 brugere i MitID Erhverv i din organisation, find da ”Opret bruger”-knappen i toppen. Hvis du har under 9 brugere, kan du finde ”Opret ny bruger”-knappen efter de allerede oprettede brugere.
 4. Tryk på pilen ved ”Opret bruger”-knappen, hvis du har over 9 brugere, eller pilen ved "Opret ny bruger" efter de allerede oprettede brugere, hvis du har under 9 brugere. I begge tilfælde kan du finde pilen ved siden af teksten "Opret ny bruger" og "Opret bruger".
 5. Tryk på pilen ved ”Opret bruger”-knappen.
 6. Vælg ”Redigér brugere via .csv-fil”.
 7. ”Opret og redigér flere brugere”-siden vises.
 8. Vælg den CSV-fil, som du ønsker at importere, og tryk på "Næste". 
 9. Kvittering for import af CSV-filen vises. 

Trin 1: Gå til "Identifikationsmidler"

Sådan kommer du til "Identifikationsmidler": Menu > Brugere > Vælg bruger > Brugerinformation > Identifikationsmidler

Trin 2: Tildel eller slet brugerens identifikationsmidler

Du kan tildele eller slette brug af:

 • privat MitID
 • et eller flere særskilte MitID identifikationsmidler
 • delte MitID identifikationsmidler
 • lokale identifikationsmidler.

Bemærk, at muligheden for at vælge identifikationsmidler er bestemt af organisationens retningslinjer, hvilket kan påvirke dine valgmuligheder.

Læs mere om MitID identifikationsmidler

Trin 1: Gå til "Organisation"

Sådan kommer du til siden: Menu > Brugere > Vælg bruger > Brugerinformation > Organisation

Trin 2:Tilknyt P-nummer eller SE-nummer

 • Vælg det P-nummer (lokation), brugeren er tilknyttet.
 • Vælg det SE-nummer brugeren primært arbejder under. Det kan lette administrationen af brugere.

Sådan kommer du til "Historik": Menu > Brugere > Vælg bruger > Brugerinformation > Historik

I oversigten kan du se de sidste 200 brugeraktiviteter. Du kan se ældre aktiviteter, eller se aktiviteter foretaget i en bestemt periode ved at indstille datoerne.

I søgefeltet kan du fremsøge en bestemt type aktivitet.

Trin 1: Gå til "Deaktivér bruger"

Sådan kommer du til "Deaktivér bruger": Menu > Brugere > Vælg bruger > Brugerinformation > Deaktivér bruger

Trin 2: Deaktiver brugeren

Tryk på ”Deaktivér bruger”. Her har du mulighed for at sætte en tidsperiode for deaktivering. Det kan fx være i forbindelse med barsel. Derefter skal du trykke på ”Deaktivér” for at fuldføre deaktiveringen. Du kan altid reaktivere en bruger igen.

Brugeren er på dette trin endnu ikke slettet. Skal brugeren slettes, skal du gå til Trin 3 nedenfor.

Trin 3: Gå til "Slet bruger"

Tryk på ” Slet bruger”. Derefter skal du trykke på ”OK” for at fuldføre sletningen.

Bemærk, du kan ikke reaktivere brugeren, hvis du har slettet brugeren.

Som brugeradministrator kan du slette flere brugere på én gang i organisationen ved at uploade en CSV-fil med brugeroplysninger.

Inden du sletter flere brugere på én gang

Du skal have et UUID-nummer eller CPR-nummer for brugere, som du gerne vil slette.

Trin 1: Download skabelon for CSV-fil, som du uploader

For at slette oplysninger om flere brugere på én gang, er der behov for at lave en CSV-fil med information på brugere, der skal slettes.

Download skabelon til at slette flere brugere på én gang (csv) 

Trin 2: Lav en CSV-fil, du kan uploade

Skabelonen er allerede formateret korrekt. Vær opmærksom på, at du ikke ødelægger den korrekte formatering.

Skabelonen har 15 koloner og hver brugers oplysninger skal placeres i en række.

Du skal minimum udfylde 2 af de 3 kolonner nedenfor:

 • Aktion (cellen skal være defineret som en obligatorisk tekstcelle): Der udfyldes D i cellen. D skal være et stort bogstav og står for ”Delete”, som betyder ”slette” på dansk.
 • UUID (cellen skal være defineret som en tekstcelle): UUID er et tal med 32 cifre. Du kan finde brugerens UUID under ”Brugerinformation”. Du kan gå til Menu > Bruger og derefter trykker på den bruger, som du gerne vil se oplysninger om. Hvis du ikke udfylder et UUID-nummer, skal du udfylde brugerens CPR-nummer i næste kolonne.
 • CPR (cellen skal være defineret som en tekstcelle): CPR-nummeret angives i formatet: DDMMÅÅxxxx uden en bindestreg mellem dato og de sidste 4 cifre. Hvis du ikke udfylder et CPR-nummer, skal du udfylde brugerens UUID-nummer i forrige kolonne.

Når du har udfyldt kolonnerne, skal du gemme filen som (via filtype) CSV-fil (semikolonsepareret) (*.csv).

Hvis du ønsker at se en mere detaljeret forklaring på kolonner i skabelonen, find da ”Opret flere brugere på én gang” ovenfor.

Trin 3: Upload CSV-filen

 1. Du logger ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til Menu > Brugere.
 3. Hvis du i forvejen har over 9 brugere i MitID Erhverv i din organisation, find da ”Opret bruger”-knappen i toppen. Hvis du har under 9 brugere, kan du finde ”Opret ny bruger”-knappen efter de allerede oprettede brugere.
 4. Tryk på pilen ved ”Opret bruger”-knappen, hvis du har over 9 brugere, eller pilen ved "Opret ny bruger" efter de allerede oprettede brugere, hvis du har under 9 brugere. I begge tilfælde kan du finde pilen ved siden af teksten "Opret ny bruger" og "Opret bruger".
 5. Tryk på pilen ved ”Opret bruger”-knappen.
 6. Vælg ”Redigér brugere via .csv-fil”.
 7. ”Opret og redigér flere brugere”-siden vises.
 8. Vælg den CSV-fil, som du ønsker at importere, og tryk på ”Næste”.
 9. Kvittering for import af CSV-filen vises.

Brugergrupper

Brugerdefinerede brugergrupper

Brugerdefinerede brugergrupper er brugergrupper oprettet af fx en organisationsadministrator. Brugergrupper er defineret de rettigheder, som jeres organisation selv har tilføjet manuelt. rettigheder kan være både interne og eksterne.

Systemoprettede brugergrupper

Systemoprettede brugergrupper er automatisk oprettede grupper, hvor brugerne fx tilhører en given P-enhed og har enhedsspecifikke rettigheder. Du kan ikke tilføje brugere til en systemoprettet brugergruppe.

Du kan vælge den brugergruppe, du gerne vil se eller redigere oplysninger om, på siden "Brugergrupper".

Sådan kommer til "Brugergrupper": Menu > Brugergrupper

Hvis jeres organisationsadministrator har oprettet brugerdefinerede brugergrupper, så kan du som brugeradministrator tilføje og fjerne brugere til brugergruppen.

Du kan kun tilføje en bruger til en brugergruppe, som allerede er oprettet.

Hvis der endnu ikke er oprettet en brugergruppe, kontakt da jeres organisationsadministrator. Det er jeres organisationsadministrator, der skal oprette brugerdefinerede brugergrupper.

Trin 1: Gå til siden "Brugergrupper"

Sådan kommer du til "Brugergrupper": Menu > Brugergrupper

Trin 2: Find den brugergruppe, som du vil tilføje en bruger til

Tryk på navnet på den brugergruppe, som du vil tilføje en bruger til, i oversigten over brugergrupper i jeres organisation. Så bliver information om den valgte gruppe vist.

Trin 3: Tryk på "Tilføj intern" under "Brugere"

Så åbner ”Vælg brugere”-siden

Trin 4: Sæt flueben ud for de brugere, du ønsker at tilføje til brugergruppen

Bemærk, fremgår brugeren ikke på listen, er det fordi brugeren endnu ikke har været logget ind i MitID Erhverv med sit MitID

Trin 5: Vælg "Tilføj"

Nu har du tilføjet brugere til den valgte brugergruppe.

I overblikket over dine brugergrupper kan du se, hvilke brugere der er tilknyttet brugergruppen. Du kan fjerne en bruger ved at trykke på "Fjern"-knappen.

Det kan ske, at brugere uden for jeres organisation har brug for at løse opgaver i jeres organisation.

Du kan kun tilføje en bruger til en brugergruppe, som allerede er oprettet.

Hvis der endnu ikke er oprettet en brugergruppe, kontakt da jeres organisationsadministrator. Det er jeres organisationsadministrator, der skal oprette brugerdefinerede brugergrupper.

For at tilføje en bruger uden for jeres organisation, skal du have følgende 2 oplysninger på den bruger, som du vil tilføje til brugergruppen:

 1. CVR-nummer
 2. E-mailadresse.

Trin 1: Gå til siden "Brugergrupper"

Sådan kommer til "Brugergrupper": Menu > Brugergrupper

Trin 2: Find den brugergruppe, som du vil tilføje en bruger til

Trykpå navnet på den brugergruppe, som du vil tilføje en bruger til, i oversigten over jeres organisation.

Trin 3: Vælg "Tilføj ekstern" under "Brugere"

Det kan du gøre, når information om den pågældende grupper er vist.

Trin 4: Udfyld CVR-nummer, RID-nummer og/eller brugerens e-mail

Det skal du gøre for at søge den pågældende medarbejder frem. Vælg "Søg", når du har udfyldt de nødvendige oplysninger.

Trin 5: Find brugeren i listen over eksterne brugere

Du sætter flueben ved brugerprofilen på den bruger, som du vil tilføje.

Trin 6: Vælg "Tilføj"

Den bruger uden for jeres organisation, som du gerne ville tilføje, er nu tilknyttet jeres brugergruppe.

I oversigten over dine brugergrupper kan du nu se navn, organisation og P-enhed på de brugere, der er i din brugergruppe.

Trin 1: Gå til siden "Brugergrupper"

Sådan kommer til "Brugergrupper": Menu > Brugergrupper

Trin 2: Find den brugergruppe, som du vil fjerne en bruger fra

Tryk på navnet på den brugergruppe, som du vil fjerne en bruger fra, i oversigten over jeres organisation.

Trin 3: Find den bruger, som du gerne vil fjerne, under "Brugere"

Trin 4: Tryk på de 3 prikker

De 3 prikker ligger efter den pågældende brugers navn og organisationsoplysninger.

Trin 5: Vælg "Fjern bruger"

Det skal du gøre i den menu, der bliver vist. Derefter skal du bekræfte ved at trykke på "Fjern bruger"-knappen.

Certifikater

Sådan kommer du til listen "Certifikater": Menu > Certifikater

Sådan redigerer du certifikatets oplysninger

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Gå til "Certifikatet".
 3. Klik på det certifikat, som du gerne vil redigere oplysninger om.
 4. Redigér oplysninger.

Log ind på MitID Erhverv

Hvilke oplysninger på certifikatets kan du redigere?

 • Stamdata.
 • Systemrettigheder.
 • Segldannelse, herunder certifikatets navn, e-mailadresse, kontaktperson.

Hvad kan du redigere under "Stamdata"?

 • Certifikatnavn.
 • E-mailadresse i certifikat.
 • Navn på kontaktperson.
 • E-mailadresse på kontaktperson.

Hvad kan du redigere under "Systemrettigheder"?

Vælg om certifikatet skal give adgang til:

 • IdM services i MitID Erhverv
 • håndtering af certifikater.

Hvad kan du redigere under "Segldannelse"?

Vælg, om certifikatet må bruges til at danne segl for organisationen.

Bemærk, du tillader, at certifikatet anvendes til signering på organisationscertifikatets profil. På brugerens profil tillader du, at brugeren kan signere via organisationscertifikatet.

Hvad er et brugercertifikat?

Et brugercertifikat er et digitalt identitetsbevis, som indeholder en række oplysninger om brugeren. Nogle tjenester kræver, at brugeren har et certifikat til login eller signering. Certifikater kan også bruges til kryptering af sikker e-mail.

Bemærk, at der ikke er brug for et brugercertifikat, når brugeren logger ind eller underskriver digitalt med sit private MitID eller et særskilt MitID identifikationsmiddel.

Inden du bestiller et brugercertifikat

De brugere, som du vil udstede brugercertifikater til, skal være aktiveret i MitID Erhverv.

Sådan bestiller du et brugercertifikat

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Brugere" i menuen.
 3. Vælg bruger, eller tryk på brugerens menu, og vælg "Redigér bruger".
 4. Når du har valgt en bruger, kan du se og rette i brugerens profil. Vælg "Brugercertifikat".
 5. Vælg "Bestil nyt certifikat".
 6. Udfyld indstillinger for brugercertifikatet.
 7. Vælg typen af brugercertifikat fra drop down-menuen.
 8. Vælg, hvordan brugeren skal identificere sig, når brugeren skal udstede sit brugercertifikat.
 9. Vælg "Udstedelsesmetode". Det vil sige, hvordan certifikatet skal leveres til brugeren.
 10. Dette er et valgfrit trin. Hvis organisationen ønsker, at andre kan søge brugercertifikatet frem, kan du sætte flueben i "Føj certifikatet til den offentlige certifikatdatabase".
 11. Vælg "Bestil nyt certifikat".
 12. Vælg "Bekræft bestilling".
 13. Certifikatet er bestilt. Status vises nu som ”Under oprettelse". Brugeren får en e-mail om at hente og udstede certifikatet i MitID Erhverv eller via link i en e-mail.
Log ind på MitID Erhverv

Du kan kun slette en bestilling af et brugercertifikat, før certifikatet er udstedt.

Sådan sletter du en bestilling af et brugercertifikat

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Brugere" i menuen.
 3. Vælg brugeren, eller vælg "Redigér bruger" i menu.
 4. Vælg "Brugercertifikat".
 5. I oversigten over brugercertifikater kan du vælge "Slet"-knappen.
 6. Du skal bekræfte, at du vil slette bestillingen. Vælg "Ja". Brugeren får en notifikation i MitID Erhverv om, at bestillingen af brugercertifikatet er blevet slettet.
 7. Bestillingen af brugercertifikatet ses ikke længere på brugerens profil.
Log ind på MitID Erhverv

Du kan spærre brugercertifikater, hvis:

 • organisationen ikke længere eksisterer
 • der er mistanke om misbrug, fx på grund af tyveri af computere
 • oplysninger om certifikatet ikke længere er korrekte, fx på grund af navneskift.

Bemærk, at du ikke kan genaktivere et certifikat, der er blevet spærret. Men du kan altid bestille et nyt.

Sådan spærrer du brugercertifikatet

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Brugere" i menuen.
 3. Vælg brugeren, eller vælg "Redigér bruger" i menu.
 4. Vælg "Brugercertifikat".
 5. I oversigten over brugercertifikater, vælg "Certifikat" og vælg herefter "Spær" i menuen.
 6. Du får en advarsel om, at du er ved at spærre certifikatet. Vælg "Ja" for at fortsætte.
 7. I overblikket kan du se, at certifikatet er spærret. Brugeren får en e-mail om, at brugercertifikatet er blevet spærret.
Log ind på MitID Erhverv

Organisationscertifikater bruges til at identificere organisationen, når den skal have adgang til web- og andre tjenester hos tjenesteudbydere. Organisationscertifikater kan også bruges til at kryptere den data, der går til og fra tjenesterne.

Du kan bestille et eller flere organisationscertifikater til organisationen.

Inden du bestiller et organisationscertifikat

 • Du skal vide, hvilken type organisationscertifikat du har brug for.
 • Jeres organisationsadministrator har under "Indstillinger" i MitID Erhverv tilvalgt, at organisationen vil anvende organisationscertifikater.

Sådan bestiller du et organisationscertifikat

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Certifikater" i menuen.
 3. Tryk på "Opret certifikatprofil".
 4. Nu kan du udfylde felterne med den nødvendige information. Under "Stamdata" kan du skrive navne og e-mailadresser, der skal knyttes til certifikatet.
 5. Giv organisationscertifikatet et navn, fx et der fortæller, hvad det skal anvendes til.
 6. Tilknyt en e-mailadresse til organisationscertifikatet. Hvis du tilknytter en kontaktperson, skal du skrive den pågældende personens e-mailadresse. Dette trin er frivilligt, men vi anbefaler at gøre det, således I får en notifikation før certifikatet udløber.
 7. Vælg "Systemrettigheder", hvor du har mulighed for at sætte kryds i 2 services, som organisationscertifikatet skal give adgang til.
 8. Vælg "Signering" og sæt hak i boksen, hvis certifikatet skal bruges til at danne segl for organisationen.
 9. Vælg "Certifikat".
 10. Vælg certifikattype fra drop down-menuen.
 11. Vælg fra drop down-menuen under "Metode til identifikation", hvordan personen, som skal hente certifikatet, vil identificere sig:
  • Bruger login
  • Identifikation via API.
 12. Hvis du har valgt "Bruger login" under metode til identifikation, og ønsker at gå direkte til udstedelse, skal du sætte hak i boksen "Ja, gå direkte til udstedelse".
 13. Vælg fra drop down-menuen under ”Metode til udstedelse”, om det skal udstedes gennem internetbrowser eller hardware. Hvis man har valgt ”Identifikation via API” som metode til identifikation i det forrige trin, bliver "System (EST API)" valgt automatisk.
 14. I skal sætte hak i boksen under offentliggørelse af certifikat, hvis certifikatet skal tilføjes til den offentlige certifikatdatabase.
 15. Tryk på ”Opret certifikatprofil og bestil certifikat”.
 16. Opsummering af bestillingen bliver vist. Kontroller oplysningerne og tryk på ”Bekræft oprettelse”.
 17. Kvitteringen for bestilling bliver vist.
Log ind på MitID Erhverv

Hvis du har valgt identifikation ved at logge ind med dit private MitID

Du får nu en meddelelse om, at du kan hente dit bestilte organisationscertifikat.

Hvis du ikke har valgt at udstede certifikatet lige efter bestillingen

Du modtager en e-mail med emnet ”Hent et organisationscertifikat” og en notifikation i MitID Erhverv. Følg vejledningen: ”Hent et organisationscertifikat, der er bestilt”, som ligger nedenfor.

Hvis du har valgt at udstede certifikatet lige efter bestillingen

På trin 17, som er det sidste trin i bestillingen, kan du se ”Udsted certifikat”-knappen, som du skal trykke på. Du bliver videreført til login siden, hvor du logger ind med dit MitID Erhverv.

Der er 2 forskellige måder at hente et organisationscertifikat på. Du kan hente organisationscertifikatet ved at følge linket i:

 • den e-mail, som du har modtaget fra MitID Erhverv efter bestillingen
 • notifikationen i MitID Erhverv.

Sådan henter du et organisationscertifikat fra den e-mail, som du har modtaget

 1. Tryk på linket i den e-mail, du har modtaget om, at et organisationscertifikat er blevet bestilt.
 2. Log ind på MitID Erhverv.
 3. Vælg "Næste".
 4. Acceptér vilkår og vælg "Næste".
 5. Du får en kode til organisationscertifikatet. Gem den forsvarligt, og vælg "Næste".
 6. Dit organisationscertifikat er nu klar til brug og bliver automatisk downloaded. Vælg "Luk"
Log ind på MitID Erhverv

Sådan henter du et organisationscertifikat fra notifikationer i MitID Erhverv

 1. Find den notifikation, som oplyser dig om, at du kan hente det bestilte organisationscertifikat, som du har bestilt.
 2. Tryk på linket i notifikationen.
 3. Vælg "Næste".
 4. Du får en kode til organisationscertifikatet. Gem den forsvarligt og vælg "Næste".
 5. Dit organisationscertifikat er nu klar til brug og bliver automatisk downloaded. Vælg "Luk".

Certifikatet er gyldigt i en begrænset periode, men kan fornyes.

Sådan fornyer du et organisationscertifikat

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg Certifikater i menuen. Du kan nu se alle organisationens organisationscertifikater.
 3. Vælg det certifikat, der skal fornyes, eller vælg "Redigér" i menuen.
 4. Du kan nu se og rette i oplysninger om certifikatet. Vælg "Certifikater".
 5. I menuen skal du vælge "Forny".
 6. Bekræft, at du vil forny certifikatet.
 7. Nu kan du se, at du har fornyet certifikatet, som er listet som "Under oprettelse".
 8. Som brugeradministrator får du en e-mail om, at et nyt organisationscertifikat er bestilt. Tryk på linket heri for at få det udstedt.
Log ind på MitID Erhverv

Du kan finde mere detaljeret vejledning om, hvordan du henter et organisationscertifikat eller et kvalificeret organisationscertifikat ovenfor.

Du kan spærre et organisationscertifikatet, hvis:

 • organisationen ikke længere eksisterer
 • der er mistanke om misbrug, fx på grund af tyveri af computere
 • oplysninger om certifikatet ikke længere er korrekte, fx på grund af navneskift.

Bemærk, at du ikke kan genaktivere et certifikat, der er blevet spærret. Man kan altid bestille et nyt.

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Certifikater" i menuen. Du kan nu se alle organisationens certifikater.
 3. Vælg certifikat eller vælg "Redigér" i menuen.
 4. Du kan nu se og rette i oplysninger om certifikatet. Vælg "Certifikater".
 5. I menuen ud for certifikatet skal du vælge "Spær".
 6. Du får en advarsel om, at du er ved at spærre et certifikat. Vær opmærksom på, at du ikke kan genaktivere et certifikat, efter det er blevet spærret. Men du kan altid bestille et nyt. Vælg "Ja" for at fortsætte.
 7. Du kan nu se, at certifikatet er spærret.
Log ind på MitID Erhverv

Du kan kun slette en bestilling af et organisationscertifikat, før certifikatet bliver udstedt.

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Certifikater" i menuen. Du kan nu se alle organisationens certifikater.
 3. Vælg certifikat eller vælg "Redigér" i menuen.
 4. Tryk på menuen ud for det bestilte organisationscertifikat, og vælg "Slet".
 5. Du får en advarsel om, at du er ved at slette bestillingen af et certifikat. Vælg "Ja" for at fortsætte.
 6. Du vil nu kunne se, at bestillingen af organisationscertifikatet er fjernet.
Log ind på MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der mulighed for at eksportere alle jeres organisations certifikater.

Sådan eksporterer du listen over jeres organisations certifikater

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Certifikater" i menuen.
 3. Tryk på "Eksporter liste", der ligger ved siden af antallet af certifikatprofiler.
 4. Du kan nu downloade listen i CSV-format.
Log ind på MitID Erhverv

I MitID Erhverv kan du søge efter et certifikat ud fra følgende oplysninger:

 • UUID.
 • Navn på kontaktperson.
 • E-mailadresse for kontaktperson.
 • Certifikatets e-mailadresse.

Sådan søger du i listen over jeres organisations certifikater

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Certifikater" i menuen. Du kan nu se alle organisationens certifikater.
 3. Indtast søgeord i "Søg i certifikatprofiler". Søgeord kan være en af følgende typer oplysninger:
  • UUID-nummer.
  • Navn på kontaktperson.
  • E-mailadresse på kontaktperson.
  • Certifikatets e-mailadresse.
 4. De certifikater, der stemmer overens med det valgte søgeord, vil blive vist. Du kan ligeledes se følgende oplysninger om de viste certifikater:
  • Certifikatets navn.
  • Certifikatets status, fx bestilt, aktivt, udløbet eller spærret.
  • Certifikatets e-mailadresse.
  • Navn på kontaktperson.
  • E-mailadresse for kontaktperson. 
 5. For at se alle oplysninger om certifikatet, kan du trykke på certifikatet.
Log ind på MitID Erhverv

Erhvervsfuldmagt

Ved at oprette en erhvervsfuldmagt, kan I som virksomhed give et andet CVR-nummer adgang til at indberette digitalt på vegne af jeres virksomhed. Erhvervsfuldmagten gælder til de selvbetjeningsløsninger, der kræver rettigheder, fx når der skal indberettes sygdom eller barsel.

Sådan opretter du erhvervsfuldmagt til et andet CVR-nummer

 1. Log ind på MitID Erhverv.
 2. Vælg "Fuldmagter" i menuen.
 3. Vælg "Opret Erhvervsfuldmagt på personniveau" i menuen "Løs opgaver".
 4. For at finde brugeren fra en anden organisation, skal du søge med CVR-nummer (obligatorisk) og enten RID-nummer eller e-mailadresse.
 5. Vælg "Søg".
 6. Sæt flueben ud for brugeren.
 7. Hvis du vil give brugeren rettigheder, vælg da næste.
 8. Her får du en oversigt over brugerens stamdata. Vælg "Tildel rettighed".
 9. Sæt flueben ud for de rettigheder, du vil tildele til fuldmagten.
 10. Som udgangspunkt gælder rettighedstildelingen hele din organisation. Her kan du vælge, om brugerens erhvervsfuldmagt skal begrænses til en P-enhed.
 11. Vælg pilen for at folde menuen ud og vælg en P-enhed.
 12. Her kan du vælge, om brugerens erhvervsfuldmagt skal begrænses til et SE-nummer. Vælg pilen for at folde menuen ud og vælg et SE-nummer.
 13. Vælg "Tildel".
 14. Nu er din fuldmagt til en bruger i en anden organisation oprettet med rettigheder.
 15. I fuldmagtsoversigten kan du nu se den afgivne erhvervsfuldmagt. Du kan fjerne fuldmagten ved at vælge "Fjern".
Log ind på MitID Erhverv

Indstillinger

Sådan kan du komme til indstillinger om "Fakturering": Menu > Indstillinger > Fakturering

Brugeradministrator er begrænset til at se organisationens faktureringsindstillinger. Det betyder, at du som brugeradministrator ikke kan rette dem.

Du kan se følgende oplysninger efter den faktureringsmetode, som jeres organisation har valgt:

 • Digital Post: Se referencenavn og PO-nummer.
 • E-mail: Se e-mailadresse, referencenavn og PO-nummer.
 • NemHandel: Se navn, EAN-nummer, referencenavn og PO-nummer.

Sådan kan du komme til indstillinger om oprettelse af "Brugere": Menu > Indstillinger > Oprettelse af brugere

Her kan du se organisationsadministratorens valg om, hvorvidt brugerne kan søge om oprettelse i organisationen.

Du kan ændre:

 • Hvilket P-nummer eller SE-nummer nye brugere eller certifikater skal tilknyttes, når de oprettes.

Sådan kan du komme til indstillinger om "Identifikationsmidler": Menu > Indstillinger > Identifikationsmidler

Du kan se organisationsadministratorens valg om, hvilke identifikationer brugerne i jeres organisation må bruge på vegne af organisationen:

 • Privat MitID.
 • Særskilt MitID ID-middel.

Sådan kan du komme til indstillinger om "Certifikater": Menu > Indstillinger > Certifikater

Her kan du se organisationsadministratorens valg om, hvilke certifikater, der kan udstedes af jeres organisation.

Sådan kan du komme til indstillinger om "Notifikationer": Menu > Indstillinger > Notifikationer

Du kan justere indstillinger for, hvordan du vil modtage beskeder fra MitID Erhverv. Enten i MitID Erhverv eller på e-mail.