Andre spørgsmål til MitID Erhverv

Det er gratis at anvende MitID Erhverv op til og med 3 medarbejdere. Derefter betaler I for den fjerde og opefter.

Derudover koster nogle MitID identifikationsmidler fx en MitID kodeoplæser eller chip penge, hvis I har behov for at bestille dem. Ligeledes koster certifikater penge at bestille. Det er dog de færreste organisationer, der har behov for certifikater.

Læs mere om priser i MitID Erhverv

De organisationer som har udenlandske brugere, det vil sige brugere som ikke har et CPR-nummer og et privat MitID, kan for nuværende ikke anvende MitID Erhverv. 

Der arbejdes på en løsning, så udenlandske brugere kan blive oprettet i MitID Erhverv. Du kan læse mere om, hvordan udenlandske brugere kan logge ind, frem til løsningen er på plads samt forventet tidspunkt for hvornår, løsningen sættes i drift.

Læs mere om udenlandske brugere

Det er muligt at tilslutte en organisation med en udenlandsk ledelsesrepræsentant. Det gøres ved, at en anmelder forbereder tilslutningen.

Læs mere om tilslutning til MitID Erhverv via anmelder

Herefter kan en udpeget organisationsadministrator (med et privat MitID og CPR-nummer) stå for den videre opsætning og administration i MitID Erhverv.

Organisationsadministratoren kan fx udpege en eller flere administratorer (med et privat MitID og CPR-nummer) som kan varetage administrative opgaver, indtil det bliver muligt, at oprette og aktivere organisationens udenlandske medarbejdere i MitID Erhverv.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for organisationer at gennemføre en tilslutning, hvis der i CVR-registret er anført en ledelsesrepræsentant som har et CPR-nummer, men ikke et privat MitID.

Læse mere om Ledelsesrepræsentant med CPR, men uden privat MitID

Der arbejdes på, at MitID Erhverv kan understøtte udenlandske brugere. Forventeligt vil MitID Erhverv kunne understøtte udenlandske brugere med et privat MitID uden CPR-nummer 24. september 2023.

Du kan læse mere om, hvordan udenlandske brugere kan logge ind, frem til løsningen er på plads samt forventet tidspunkt for hvornår, løsningen sættes i drift.

Læs mere om udenlandske brugere i MitID Erhverv

(opdateret den 20.09.2023)

Ja, det er muligt for alle grønlandske organisationer at tilslutte sig og anvende MitID Erhverv.

Læs mere om tilslutning