Andre forhold

Her kan du finde kort vejledning og information omkring andre forhold og aktører – som ikke direkte vedrøre MitID Erhverv løsningen.   

De forskellige pengeinstitutter i Danmark - fx banker, sparekasser og andelskasser - kan have forskellige måder hvorpå de tilbyder MitID til deres privat- og erhvervskunder.

 

Hvis du vil vide mere om dette skal du kontakte dit pengeinstitut direkte.   

 

OBS – en del pengeinstitutter bruger måske ord eller begreber som er ret enslydende med MitID Erhverv løsningen.

Her bør man have for øje at MitID Erhverv er den offentlige erhvervsløsning til alle organisationer i Danmark med et CVR-nummer - som fx har behov for at tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger. Hvorimod de enkelte pengeinstitutter primært varetager egen forretning i relation til deres kunder.
   

Har du brug for hjælp eller vejledning til Digital Post, så kan du anvende følgende links (åbner i et nyt vindue):

 

Som privatperson eller hvis du anvender MitID privat til erhverv

 

Som erhvervsbruger

 

OBS - rettighedsstyring håndteres via Digital Post og kan ikke administreres direkte i MitID Erhverv løsningen.

Hvis du har spørgsmål til e-Boks kan du kontakte dem her (åbner i et nyt vindue):

 

Kontakt e-Boks

Hvis du har spørgsmål til Mit.dk kan du kontakte dem her (åbner i et nyt vindue):

 

Kontakt Mit.dk

Har du brug for information eller vejledning til Skat kan du kontakte dem via følgende link (åbner i et nyt vindue):

 

Kontakt Skat

 

OBS – flere områder som fx rettighedsstyring håndteres via selvbetjening på skat.dk og kan ikke administreres direkte i MitID Erhverv løsningen.