Adgang til digitale selvbetjeningsløsninger

Nogle digitale selvbetjeningsløsninger kræver, at du har særlige rettigheder for at få adgang til at indberette. Fx hvis du skal indberette sygdom eller barsel på vegne af din organisation. Det er rettighedsadministratoren i din organisation, der kan tildele dig de nødvendige rettigheder. Du kan også anmode om rettighederne ved at logge ind på din brugerprofil i MitID Erhverv.

Kan du tegne virksomheden alene? Så behøver du ikke at anvende MitID Erhverv. Du kan i stedet bruge dit private MitID og få direkte adgang til løsningerne.

Som rettighedsadministrator kan du give brugere i din organisation adgang til at indberette. Fx hvis en bruger skal indberette barsel eller sygdom.

Du tildeler rettigheder ved at logge ind i MitID Erhverv og finde den enkelte bruger i brugeroversigten.

Læs vejledning til, hvordan du tildeler rettigheder

Hvis flere brugere skal have samme rettigheder, kan du tildele dem rettighederne på én gang ved at oprette en brugergruppe.

Læs vejledning til, hvordan du opretter en brugergruppe
Som organisationsadministrator kan du afgive en erhvervsfuldmagt til et andet CVR-nummer. Fx hvis en revisor eller advokat skal indberette noget på vegne af din organisation.

Læs vejledning til, hvordan du afgiver en erhvervsfuldmagt i MitID Erhverv
MitID Erhverv erstatter Brugeradministrationen på Virk.dk. Derfor skal du fremadrettet tildele rettigheder og erhvervsfuldmagter i MitID Erhverv, fremfor Brugeradministrationen.

Du kan først tildele rettigheder og erhvervsfuldmagter i MitID Erhverv, når din organisation er tilsluttet MitID Erhverv.

Når I som virksomhed eller forening tilslutter jer MitID Erhverv, er der mulighed for at flytte brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

Hvis organisationen har valgt IKKE at flytte brugerne, vil alle brugere miste rettigheder og adgange, som de havde tidligere fx til Digital Post og NemRefusion.

Derfor skal I huske at flytte (importere) jeres brugere og administratorer, hvis de fortsat skal have de samme adgange, som de har i dag.

Adgangene er tilknyttet det ID nr. (RID nummer), der er på brugerens medarbejdersignatur. Hvis administratoren i MitID Erhverv vælger at oprette en bruger på ny, vil brugeren blive betragtet som en ny medarbejder og derfor ikke have adgang til fx Digital Post. Dette gælder for både en rettighedsadministrator og for en medarbejder.

De forskellige pengeinstitutter i Danmark - fx banker, sparekasser og andelskasser - kan have forskellige måder hvorpå de tilbyder MitID til deres privat- og erhvervskunder.

Hvis du skal bruge MitID til din bank i erhvervssammenhæng, skal du derfor kontakte din bank for at høre nærmere.

I MitID Erhverv kan du ikke få adgang til din bank, men derimod offentlige selvbetjeningsløsninger som fx indberetning af barsel eller sygdom.
For at få adgang til Digital Post skal du have rettigheder. Rettighederne til Digital Post tildeles i Rettighedsportalen og ikke i MitID Erhverv.

Hvis du eller en bruger skal have adgang til Digital Post, kan du læse mere om, hvordan du får adgang på virk.dk. 

Læs mere om Digital Post

For at få adgang til skat på vegne af din virksomhed eller forening skal du have rettigheder. Rettigheder til skat tildeles hos skat, og kan ikke tildeles i MitID Erhverv.

Hvis du eller en bruger skal have adgang til skat, kan du læse mere på skats hjemmeside. 

Læs mere om at få adgang til skat på skat.dk