Følgende vejledninger beskriver hvordan du som organisationsadministrator tilknytter rettigheder til en brugergruppe i MitID Erhverv.

Før du starter:

  • Du er logget ind i MitID Erhverv 

  • Du har oprettet en brugergruppe

  • Du er organisationsadministrator

Trin for trin:

1. Vælg Brugergrupper i menuen. Siden Brugergrupper åbner.

2. Du har tidligere oprettet en brugergruppe. Oversigten over brugergrupper vises. Vælg den brugergruppe du vil tilknytte rettigheder til. Siden Løs opgaver åbner.

3. Under Løs opgaver finder du Tilknyt rettigheder til brugergruppen. Vælg Tilknyt rettigheder til gruppe. Siden Tildel ny rettighed åbner.

4. Sæt flueben ud for de rettigheder, du vil knytte til brugergruppen. Vælg Tildel. Øverst på siden med løs opgaver, vil du få en besked om at du har tilknyttet nye rettigheder til gruppen.

5. Du kan se rettighederne der er blevet knyttet til brugergruppen i listevisningen. I højre side af listen kan du fjerne en rettighed. Vælg Gem.

6. Nu har du gemt dine ændringer til din brugergruppe i MitID Erhverv 


Gå tilbage til oversigt