Roller i MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der forskellige roller; organisationsadministrator, brugeradministrator, rettighedsadministrator og bruger. Det er op til jer i organisationen at vælge, hvem der skal have hvilke roller.

Organisationsadministrator

Organisationsadministratoren har ansvaret for organisationens indstillinger i MitID Erhverv

Det er organisationsadministratorens opgave at sætte de grundlæggende indstillinger for organisationen i MitID Erhverv. Det betyder, at organisationsadministratoren blandt andet skal tage stilling til:

 

  • Om brugerne i organisationen skal kunne logge ind med sit private MitID på vegne af organisationen
  • Hvilke særskilte MitID identifikationsmidler, som brugerne skal kunne logge ind med på vegne af organisationen. Fx MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip
  • Indstillinger for fakturering og certifikater

Det er organisationsadministratoren, som tildeler administratorroller til andre brugere i organisationen. Det er også organisationsadministratoren, som kan oprette erhvervsfuldmagter til eksterne virksomheder. Fx hvis der er behov for, at en revisor eller advokat skal agere digitalt på vegne af organisationen.

I kan sagtens have flere organisationsadministratorer i organisationen.

Læs vejledninger til, hvad en organisationsadministrator kan i MitID Erhverv
Billede af computer med indstillinger i MitID Erhverv
Billede af kvinde med mobiltelefon med MitID appen på

Brugeradministrator

Det er brugeradministratorens opgave at oprette nye brugere og vælge, hvordan de skal logge ind

Brugeradministratoren har ansvaret for at oprette nye brugere i MitID Erhverv. Det er relevant at oprette en bruger i MitID Erhverv, hvis brugeren skal logge ind eller skrive under digitalt på vegne af organisationen.

Det er organisationsadministratoren, som på forhånd har valgt, om brugerne kan logge ind med sit private MitID og hvilke særskilte MitID identifikationsmidler, som brugerne kan anvende. Ud fra de valg, kan brugeradministratoren vælge, om brugeren skal logge ind med sit private MitID eller et særskilt MitID til erhvervsbrug. Hvis en bruger skal have et særskilt MitID identifikationsmiddel til erhvervsbrug, fx en MitID kodeoplæser eller MitID chip, er det brugeradministratoren, der bestiller det i MitID Erhverv.

Hvis organisationen har valgt at anvende certifikater, er det også en brugeradministrator, der kan bestille bruger- og organisationscertifikater.

Læs vejledninger til, hvad man kan som brugeradministrator i MitID Erhverv

Rettighedsadministrator

Rettighedsadministratoren har ansvaret for at give andre brugere rettigheder fx til at indberette barsel og refusion

Rettighedsadministratoren i MitID Erhverv kan give andre brugere rettigheder til at agere i forskellige digitale selvbetjeningsløsninger på vegne af organisationen. Fx hvis en bruger skal have rettigheder til at indberette barsel til ATP eller refusion hos NemRefusion. 

For at kunne tildele rettigheder til en bruger, skal brugeren være oprettet i MitID Erhverv.

Læs vejledninger til, hvad en rettighedsadministrator kan
Billede af computer med rettigheder i MitID Erhverv
Billede af kvinde med mobiltelefon

Bruger

På brugerprofilen kan man anmode om rettigheder og vælge, om man vil anvende sit private MitID på vegne af organisationen

Hvis man er oprettet som bruger i en organisation i MitID Erhverv, har man en brugerprofil. På brugerprofilen kan man se, om man anvender sit private MitID på vegne af en organisation. Man har også mulighed for at trække sit samtykke tilbage, hvis man tidligere har accepteret at anvende sit private MitID, men fremover ikke ønsker at anvende sit private MitID. 

På brugerprofilen kan man også anmode om rettigheder fx hvis man skal indberette sygdom eller barsel på vegne af organisationen. Man kan også se sin login-historik.

Læs vejledning om, hvad du kan som bruger i MitID Erhverv

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på spørgsmål, som andre brugere ofte stiller
Hvis du er oprettet som bruger i MitID Erhverv, kan du se, hvem der er din brugeradministrator, i den aktiveringsmail, du har fået.
Det er organisationsadministratoren i din organisation, der udpeger andre administratorer i MitID Erhverv.
Ja, du kan have én eller flere administratorroller, alt efter behov. Det er din organisationsadministrator, som kan give dig rollerne.
Hvis I kun har én organisationsadministrator, og vedkommende ikke længere er i jeres organisation, skal I have udpeget en ny. En ledelsesrepræsentant i jeres organisation kan udpege den nye organisationsadministrator. Det skal gøres via tilslutningsmodulet. 

Det anbefales, at I har flere organisationsadministratorer i MitID Erhverv, så I undgår at blive lukket ude, hvis en administrator stopper.