Rettigheder og erhvervsfuldmagter

I MitID Erhverv kan virksomheder, myndigheder og foreninger tildele rettigheder til deres brugere. Eller tildele en erhvervsfuldmagt til eksterne parter, hvis fx en revisor skal kunne agere digitalt på vegne af organisationen.

Rettigheder

Det kan være nødvendigt at en bruger skal have særlige rettigheder for at udføre specifikke handlinger i nogle digitale selvbetjeningsløsninger. Det er fx nødvendigt, hvis en bruger skal indberette barsel eller sygdom.

Rettighederne bliver tildelt til brugeren i MitID Erhverv. Det er rettighedsadministratoren i MitID Erhverv, som kan tildele rettigheder til brugeren.

Som bruger har man også mulighed for selv at søge om rettigheder. Fx hvis man finder ud af, at man mangler rettighederne undervejs i sit daglige arbejde. Rettighederne bliver først tildelt efter rettighedsadministratoren har godkendt ansøgningen.

Læs vejledning til, hvordan man tildeler rettigheder til brugere


Basispakken indeholder de mest brugte rettigheder og er et godt udgangspunkt for brugere med almindelige, offentlige administrative opgaver. Det findes også mere specifikke rettigheder, som kan tildeles til brugerne.

Hvis flere brugere skal have samme rettigheder, kan man med fordel oprette en brugergruppe. Brugerne samles i brugergruppen, hvorefter man tildeler rettigheden til brugergruppen fremfor den enkelte bruger. 

Læs mere om oprettelse af brugergrupper
Billede af computer med rettigheder i MitID Erhverv
Billede af mand med mobiltelefon

Erhvervsfuldmagt

Det er muligt at oprette en fuldmagt og på den måde give et andet CVR-nummer adgang til at indberette digitalt på vegne af jeres virksomhed, forening eller myndighed. Fuldmagten gælder til de erhvervsrettede løsninger der kræver særlige rettigheder, fx når der skal indberettes sygdom eller barsel.

I MitID Erhverv er det organisationsadministratoren, som kan oprette en erhvervsfuldmagt. Fuldmagten kan både gives til et CVR-nummer og til en bestemt person hos et CVR-nummer. Det er også muligt for modtageren af fuldmagten at anmode om erhvervsfuldmagt i MitID Erhverv. 

Læs vejledning til hvordan man afgiver en erhvervsfuldmagt

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på spørgsmål, som andre brugere ofte stiller

Nogle digitale selvbetjeningsløsninger kræver, at du har særlige rettigheder for at få adgang til at indberette. Fx hvis du skal indberette sygdom eller barsel på vegne af din organisation. Det er rettighedsadministratoren i din organisation, der kan tildele dig de nødvendige rettigheder. Du kan også anmode om rettighederne ved at logge ind på din brugerprofil i MitID Erhverv.

Kan du tegne virksomheden alene? Så behøver du ikke at anvende MitID Erhverv. Du kan i stedet bruge dit private MitID og få direkte adgang til løsningerne.

Læs mere om MitID privat til erhverv

Som organisationsadministrator kan du afgive en fuldmagt til et eksternt CVR-nummer. Fx hvis en revisor eller advokat skal indberette noget på vegne af din organisation.

Læs vejledning til, hvordan du afgiver en fuldmagt i MitID Erhverv

Du kan også afgive en fuldmagt, selvom din organisation ikke er oprettet i MitID Erhverv. Det kan eksempelvis være, at du har en enkeltmandsvirksomhed, og du selv anvender MitID privat til erhverv.

For at afgive erhvervsfuldmagten skal du i stedet for logge på virk.dk med dit private MitID. Du skal kunne tegne virksomheden alene for at oprette fuldmagten.

Læs mere om at afgive en fuldmagt med privat MitID på virk.dk
Som rettighedsadministrator kan du give brugere i din organisation adgang til at indberette på vegne af organisationen. Fx hvis en bruger skal indberette barsel eller sygdom.

Du tildeler rettigheder ved at logge ind i MitID Erhverv og finde den enkelte bruger i brugeroversigten. 

Læs vejledning til, hvordan du tildeler rettigheder

Hvis flere brugere skal have samme rettigheder, kan du tildele dem rettighederne på én gang ved at oprette en brugergruppe.

Læs vejledning til, hvordan du opretter en brugergruppe
MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur og brugeradministrationen på Virk. Derfor tildeles rettigheder og erhvervsfuldmagter i MitID Erhverv fremover.
For at kunne tildele dine brugere rettigheder, skal I først være tilsluttet til MitID Erhverv. 

Læs mere om hvilke steps, I skal igennem for at få MitID Erhverv.

Gå til siden Sådan får I MitID Erhverv