Trin 2: Tilslut

Skal jeres organisation tilsluttes MitID Erhverv, er der fire trin I skal igennem. I kan læse mere om de fire trin på denne side.
""

Det er en ledelsesrepræsentant i jeres organisation, som tilslutter organisationen til MitID Erhverv. En anmelder fx en administrator, kan hjælpe med at forberede tilslutningen. Tilslutningen sker digitalt. 

Start tilslutning til MitID Erhverv

Se video: Sådan tilslutter I jer til MitID Erhverv

Log ind med privat MitID

Når I ønsker at tilslutte jeres organisation til MitID Erhverv, kan I starte det digitale tilslutningsflow på to måder: 

  • Jeres ledelsesrepræsentant starter tilslutningen ved at logge ind med sit private MitID. Efter login skal ledelsesrepræsentanten vælge den organisation, der skal tilsluttes.

  • En anmelder fx en administrator i jeres organisation kan forberede opsætningen og tilslutningen på forhånd. Herefter vil jeres ledelsesrepræsentant alene skulle acceptere anmelderens valg. 

For at starte tilslutningsflowet skal ledelsesrepræsentanten eller anmelderen logge ind med sit private MitID. Det skal man af sikkerhedsmæssige årsager for at identificere sig. Altså for at MitID Erhverv ved, hvem personen er. 

Start tilslutningen til MitID Erhverv


Langt de fleste organisationer vil kunne tilsluttes automatisk til MitID Erhverv digitalt. Det kræver bl.a., at der er registreret en ledelsesrepræsentant for organisationen i CVR på virk.dk.


Nogle organisationer kan ikke tilsluttes automatisk, og skal medsende dokumentation før organisationen kan blive tilsluttet til MitID Erhverv. Sagsbehandlingen kan tage op til ti arbejdsdage.


Læs mere om hvilken dokumentation som kræves, hvis I ikke kan tilsluttes automatisk

""
""

Accepter vilkår

Alle organisationer, der tilsluttes som brugerorganisation i MitID Erhverv, skal acceptere vilkår for MitID Erhverv.  

Vilkårene regulerer oprettelsen som brugerorganisation og den løbende anvendelse af MitID Erhverv. Brugerorganisationer i MitID Erhverv har adgang til en række services, der er reguleret i vilkårene. 


Vilkårene vil løbende kunne blive opdateret. Ved opdateringer bliver alle organisationsadministratorer underrettet om de nye vilkår. De nye vilkår vil være gældende 3 måneder efter vilkårsopdateringen er sendt til alle brugerorganisationer i MitID Erhverv. 

Tilføjelse af nye Services eller funktionalitet i MitID Erhverv og særlige vilkår knyttet hertil, der ikke påvirker de eksisterende funktionalitet og driftsmæssige forhold hos Brugerorganisationen kan ske uden varsel.

Læs vilkårene for brugerorganisationer i MitID Erhverv  


Vælg en organisationsadministrator

Når I har accepteret vilkårene for brug af MitID Erhverv, skal I udpege en organisationsadministrator.

Der er to måder I kan udpege en organisationsadministrator.

  • Jeres ledelsesrepræsentant udpeger en organisationsadministrator i tilslutningsflowet i MitID Erhverv. 

  • Jeres anmelder kan udpege en organisationsadministrator i anmelderflowet i MitID Erhverv. Herefter godkender ledelsesrepræsentanten anmelderens valg i den samledes godkendelse fra ledelsesrepræsentanten. 

Organisationsadministratoren skal stå for at sætte jeres organisation op i MitID Erhverv. Der skal altid være mindst én organisationsadministrator i en organisation. Ledelsesrepræsentanten kan vælge selv at have rollen alene eller at udpege en anden som organisationsadministrator. Hvis ledelsesrepræsentanten udpeger en anden end sig selv, kan ledelsesrepræsentanten fravælge at være organisationsadministrator.


OBS: Det anbefales, at I har flere organisationsadministratorer i MitID Erhverv, så I undgår at blive lukket ude, hvis en administrator stopper.

Læs mere om opsætning i MitID Erhverv

Læs mere om rollen organisationsadministrator i MitID Erhverv

""
""

Godkend og bekræft

Til sidst får ledelsesrepræsentanten en opsummering af tilslutningen

Ledelsesrepræsentanten skal bekræfte og godkende organisationens tilslutning til MitID Erhverv.


Som afslutning på tilslutningen får ledelsesrepræsentanten en kvittering pr. e-mail.

Den valgte organisationsadministrator modtager en e-mail med link til opsætning af organisationen i MitID Erhverv.

Læs trin for trin vejledning til tilslutningsflow som anmelder eller ledelsesrepræsentant

Ofte stillede spørgsmål

Når du logger på MitID Erhverv første gang, skal du bruge dit private MitID. Det skal du, for at løsningen kan være sikker på, at det er dig, som logger ind. At logge ind med dit private MitID kan sammenlignes med at møde fysisk op i borgerservice for at få et pas, eller at du skal vise identifikation, når du starter på en ny arbejdsplads.

Hvem en ledelsesrepræsentant er, afhænger af, hvilken type organisation I er.

I en enkeltmandsvirksomhed eller en personligejet mindre virksomhed er ledelsesrepræsentanten en fuldt ansvarlig deltager. En fuldt ansvarlig deltager vil sige, at personen ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene og stemmerettighederne direkte i den pågældende virksomhed.

I et anpartsselskab eller aktieselskab er en ledelsesrepræsentant en af direktionens medlemmer.

Se hvem der er ledelsesrepræsentant i forskellige organisationstyper

En anmelder er en person i organisationen, som ikke er ledelsesrepræsentant. En anmelder kan være hvem som helst i virksomheden eller foreningen, som skal hjælpe til med at tilslutte organisationen til MitID Erhverv.

En anmelder kan fx være en person med administrative opgaver i organisationen. Fx kan det være én, der er NemID administrator i dag, som også skal være være administrator i MitID Erhverv fremover.

Anmelderen kan ikke tilslutte organisationen til MitID Erhverv alene, men kan hjælpe med at forberede tilslutningen, så ledelsesrepræsentanten udelukkende skal underskrive tilslutningsaftalen med sit MitID.

Rollen som organisationsadministrator kan alle brugere få, som er oprettet i MitID Erhverv. Det er ledelsesrepræsentanten, der udpeger den første organisationsadministrator, når personen tilslutter organisationen til MitID Erhverv. 

Organisationsadministratoren har ansvaret for at sætte organisationen op. Efterfølgende har organisationsadministratoren ansvaret for de grundlæggende indstillinger i MitID Erhverv.

Læs mere om organisationsadministratorens opgaver

I skal tilslutte jeres organisation til MitID Erhverv, hvis I har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen fx læse organisationens digitale post, indberette barsel eller sygdom eller logge ind i andre offentlige selvbetjeningsløsninger. 

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur. Derfor skal alle organisationer, der benytter NemID medarbejdersignatur, flytte til MitID Erhverv. 

Alle nyopstartede organisationer, som har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen, skal også tilsluttes MitID Erhverv. 

Læs mere om MitID Erhverv

Hvis du ikke har brugere, men alene selv skal agere digitalt på vegne af din virksomhed eller forening, kan du nøjes med at benytte dit private MitID (MitID privat til erhverv).

Læs mere om privat MitID til erhverv

Sådan får I MitID Erhverv

Læs mere om de andre trin i processen 'Sådan får I MitID Erhverv'


Trin 1: Gør klar

Læs mere om, hvordan I forbereder jeres virksomhed eller forening før tilslutningen til MitID Erhverv.

Gå til siden Gør klar

Trin 2: Tilslut

Du er i øjeblikket på dette trin. Læs mere om tilslutning på denne side.

Trin 3: Opsæt rammer

Når I har tilsluttet jer MitID Erhverv, skal jeres virksomhed eller forening sættes op. Læs mere om opsætning.

Gå til siden Opsæt rammer