Trin 3: Opsæt rammer

Når I har tilsluttet jeres organisation, skal jeres organisationen opsættes i MitID Erhverv.

""
Når I har tilsluttet jer til MitID Erhverv, skal organisationen sættes op. Det betyder, at organisationsadministratoren skal foretage en række valg omkring brugere og rammer.

Se video: Sådan laver I opsætningen i MitID Erhverv

Log ind med dit private MitID

Når I har gennemført tilslutningsflowet i MitID Erhverv, modtager den valgte organisationsadministrator en e-mail med link til opsætning.

Organisationsadministratoren skal logge på med sit private MitID for at identificere sig. Altså for at MitID Erhverv ved, hvem personen er. 

Organisationsadministratoren bliver herefter ført gennem de indstillinger for organisationen, som I skal tage stilling til. 

Når opsætningen af MitID Erhverv er gennemført, er det organisationsadministratorens ansvar at varetage indstillingerne i MitID Erhverv.

Læs mere om organisationsadministratorens opgaver

""
""

Importér administratorer og brugere

Hvis jeres organisation skal flytte fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, kan I importere administratorer og brugere.

I opsætningsflowet har organisationsadministratoren mulighed for at igangsætte en import af brugere og rettigheder fra NemID medarbejdersignatur.

Organisationsadministratoren kan vælge at importere følgende data:

  • Alle eksisterende NemID medarbejdersignaturer kan importeres og oprettes som brugere i MitID Erhverv, men i deaktiveret tilstand. Brugerens RID-nummer bliver også importeret. På den måde får brugerne deres rettigheder og fuldmagter fra Brugeradministrationen på Virk med sig.

  • Administratorer kan importeres og oprettes som brugere i MitID Erhverv. Organisationsadministratoren kan vælge, hvilke administratorer fra NemID medarbejdersignatur og Brugeradministrationen, som skal med. Desuden hvilke roller, de fremadrettet skal have i MitID Erhverv. 

  • Information om organisationen kan importeres. Det er EAN-numre, information om jeres brug af virksomheds- og funktionssignaturer (VOCES og FOCES) og fakturering.

Organisationsadministratoren får besked både pr. e-mail og som notifikation, når importen af brugere og administratorer er gennemført.

Læs mere om de forskellige administratorroller i MitID Erhverv

Vælg, hvordan brugerne skal logge ind

Det er organisationsadministratoren, som vælger, hvilke MitID identifikationsmidler, organisationen vil tilbyde jeres brugere.

I skal blandt andet beslutte, om brugerne skal kunne anvende deres private MitID eller om I ønsker, at jeres brugere skal anvende et særskilt MitID til erhverv. Det er også muligt at vælge begge dele. 

Et MitID identifikationsmiddel er en MitID app, chip, kodeviser eller kodeoplæser. Et MitID identifikationsmiddel anvendes af brugeren til at logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og til at underskrive dokumenter digitalt. 

Læs mere om MitID identifikationsmidler og hvordan I logger ind


Husk at aktivere jeres brugere 


Hvis I flytter fra NemID medarbejdersignatur over til MitID Erhverv, skal I huske at aktivere jeres brugere, før de kan agere digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening. I aktiverer jeres brugere inde i MitID Erhverv, når opsætningen er gennemført. Det er en brugeradministrator i jeres organisation, som aktiverer brugerne. Der er mulighed for at aktivere brugerne enkeltvis, i grupper eller samlet. 

Når brugeradministratoren aktiverer brugerne, skal administratoren samtidigt vælge, hvordan brugerne skal logge ind fx med privat MitID eller særskilt MitID til erhvervsbrug.

Når administratoren har aktiveret brugerne, skal den enkelte bruger logge ind med sit private MitID og aktivere sig. Brugeren skal desuden aktivere det MitID identifikationsmiddel fx MitID app eller kodeviser, som administratoren har tilknyttet brugeren.

Læs vejledninger til aktivering af brugere i MitID Erhverv
Se video: Sådan aktiverer du din bruger i MitID Erhverv

""

Ofte stillede spørgsmål

Når du logger på MitID Erhverv første gang, skal du bruge dit private MitID. Det skal du, for at løsningen kan være sikker på, at det er dig, som logger ind.

At logge ind med dit private MitID kan sammenlignes med at møde fysisk op i borgerservice for at få et pas, eller at du skal vise identifikation, når du starter på en ny arbejdsplads.

Det er jeres ledelsesrepræsentant eller anmelder, som har udpeget en organisationsadministrator. Hvis du ikke ved, hvem der er organisationsadministrator i din organisations, skal du starte med at spørge din brugeradministrator.

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur. Derfor skal alle organisationer, der benytter NemID medarbejdersignatur, flytte til MitID Erhverv. Når det er tid til at flytte, får den enkelte organisation besked.

Alle nyopstartede organisationer, som har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen, skal også tilsluttes MitID Erhverv. Det skal man, hvis man har brugere i sin organisation, der skal agere digitalt på vegne af organisationen fx læse organisationens digitale post, indberette barsel og sygdom eller logge på andre offentlige selvbetjeningsløsninger.

Hvis du ikke har brugere, men alene selv skal agere digitalt på vegne af din virksomhed eller forening, kan du nøjes med at benytte dit private MitID (MitID privat til erhverv).

Læs mere om MitID privat til erhverv

Nej, brugerne i din organisation kan anvende forskellige MitID identifikationsmidler til at logge ind på vegne af organisationen.

På den måde kan én bruger fx anvende sin private MitID app (hvis både organisationen og den enkelte bruger har sagt ja til det) og en anden bruger kan anvende en særskilt MitID kodeviser.

Det er op til den enkelte organisation at vælge, hvilke særskilte MitID identifikationsmidler fx MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip, som organisationen vil tilbyde sine brugere.

Den samme bruger kan også anvende flere forskellige MitID identifikationsmidler på samme tid.

Kontakt din brugeradministrator, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal logge ind på vegne af organisationen.

Hvis I kun har én organisationsadministrator, og vedkommende ikke længere er i jeres organisation, skal I have udpeget en ny. En ledelsesrepræsentant i jeres organisation kan udpege den nye organisationsadministrator. Det skal gøres via tilslutningsmodulet. 

Start tilslutningsmodulet her

Det anbefales, at I har flere organisationsadministratorer i MitID Erhverv, så I undgår at blive lukket ude, hvis en administrator stopper.

Sådan får I MitID Erhverv

Læs mere om de andre trin i processen "Sådan får I MitID Erhverv"


Trin 1: Gør klar

Læs mere om, hvordan I forbereder jeres virksomhed eller forening før tilslutningen til MitID Erhverv. 

Gå til siden Gør klar
Trin 2: Tilslut

Tilslut jeres virksomhed eller forening til MitID Erhverv. Læs mere om tilslutning og tilgå link til det digitale tilslutningsforløb.

Gå til siden Tilslut
Trin 3: Opsæt rammer 

Du er i øjeblikket på dette trin. Læs mere på siden her omkring opsætning af din virksomhed eller forening til MitID Erhverv.