Trin 1: Gør klar

Før I tilslutter jeres organisation til MitID Erhverv kan I med fordel sørge for, at jeres organisation har gjort klar til at tilslutte sig.

Alle organisationer, som ønsker at tilslutte sig MitID Erhverv, bør forberede sig på forhånd.


Langt de fleste organisationer vil opleve, at det digitale tilslutningsforløb i MitID Erhverv kan gennemføres automatisk, hvis organisationen har registreret en ledelsesrepræsentant i CVR. Dette gælder særligt for foreninger, enkeltmandsvirksomheder, APS, A/S, kommandit- og andelsselskaber.


Andre typer organisationer kan ikke tilslutte sig MitID Erhverv automatisk. I disse tilfælde er der behov for at uploade dokumentation, som skal til manuel behandling før organisationen kan tilslutte sig. 


Nedenfor kan du finde din type organisation og få overblik over, hvad I skal forberede jer på, inden I tilslutter jer MitID Erhverv.

""

Foreninger og frivillige foreninger

Mange foreninger og frivillige foreninger vil opleve at skulle forberede sig på at tilslutte sig MitID Erhverv.

Derfor er der som forening og frivillig forening to trin, som du med fordel kan forberede dig på, før du tilslutter dig MitID Erhverv.


Trin et: Har I brug for MitID Erhverv?

Første trin er at vurdere, om I har brug for MitID Erhverv. Hvis I kan nøjes med, at én enkelt person kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på foreningens vegne, behøver I ikke tilslutte foreningen til MitID Erhverv. I kan så I stedet registrere repræsentanten for foreningen i CVR-registret, hvorefter repræsentanten kan logge ind på foreningens vegne med sit private MitID.

Mange foreninger vil kunne klare sig med MitID privat til erhverv - men valget er selvfølgelig jeres.

Læs mere om MitID privat til erhverv

Trin to: Registrér en foreningsrepræsentant for din forening

Hvis I vurderer, at flere personer fra jeres forening skal tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger fx læse foreningens digitale post eller indberette barsel og sygdom, bør I tilslutte jer MitID Erhverv.

Tilvælger I MitID Erhverv, skal en repræsentant for jeres forening (fx formand, et andet bestyrelsesmedlem eller en kassér) tilslutte foreningen til MitID Erhverv. Hvis I registrerer repræsentanten i CVR på virk.dk, vil tilslutningen kunne foregå automatisk. Derfor kan I med fordel registrere repræsentanten i CVR:

Registrer foreningsrepræsentant ved Virk (åbner et nyt vindue)

PDF guide til registrering af en foreningsrepræsentant (åbner PDF i et nyt vindue)

Hvis I ikke har registreret en foreningsrepræsentant i CVR, skal I i MitID Erhverv tilslutningsforløbet uploade dokumentation for foreningsrepræsentantens tilknytning til foreningen. Det er dokumentation fx i form referat af generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Man kan med fordel sørge for at have disse dokumenter klar i en indscannet udgave, så de let kan uploades.

Læs mere om den dokumentation som er påkrævet (tjek organisationskode 110 eller 115), hvis der ikke er registreret en foreningsrepræsentant for jeres forening i CVR:

Læs mere om påkrævet dokumentation ved manuel tilslutning

Enkeltmandsvirksomheder

Har I brug for MitID Erhverv?

Hvis det er tilstrækkeligt, at du som ejer (fuldt ansvarlig deltager) kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på virksomhedens vegne, behøver du ikke tilslutte virksomheden til MitID Erhverv. Du kan i stedet bruge dit private MitID til at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. 


Langt de fleste personligt ejede virksomheder kan klare sig med denne simple løsning, men valget er dit.


Læs mere om MitID privat til erhverv


Hvis I tilvælger MitID Erhverv 

Hvis I har flere brugere, som skal agere digitalt på vegne af virksomheden, kan I tilslutte virksomheden til MitID Erhverv. Du som ejer (fuldt ansvarlig deltager) af virksomheden kan indgå tilslutningsaftalen med MitID Erhverv.

""
""

ApS, A/S, kommanditselskab, andelsselskab og andre selskaber

The vast majority of companies will have to join MitID Erhverv. It is therefore important to make sure that your company is prepared to start the connection to MitID Erhverv.

Connection to MitID Erhverv


If you elect MitID Erhverv, a management representative from the company (i.e. one from your management, e.g. director, board member or member of the Executive Board) must start the connection process to MitID Erhverv.

we recommend that you ensure that the CVR-register is updated with the most current information about your management before connecting to MitID Erhverv. Please note that the website is in Danish:

Update management representative at Virk


If you experience issues in the process of adding a management representative to the CVR register, you can contact Virk. Please note that the website is in Danish:

Contact Virk in connection with registration of management representative

If it is not possible for you to register a management representative from your company in the CVR register, you'll have to upload the documentation of the management representative’s association with the company in the MitID Erhverv connection process.  skal I i MitID Erhverv tilslutningsforløbet uploade dokumentation for ledelsesrepræsentantens tilknytning til selskabet. This is documentation e.g. in the form of a summary of the general meeting or the meeting of the board of directors.

You can make sure you have these documents ready in a scanned version so that they can be uploaded easily.

Read more about the documentation required to demonstrate the management representative’s relationship with your company. Please note that the website is in Danish:

Read more about required documentation for manual connection

Andre organisationstyper

Can't find your or your organisations type above?


Then you can read more about the type of documentation required for your organisation to start using MitID Erhverv. Please note that the website is in Danish:

""

Sådan får I MitID Erhverv

Læs mere om de andre trin i processen 'Sådan får I MitID Erhverv' 


Trin 1: Gør klar

Du er i øjeblikket på dette trin. Her kan du læse om, hvordan du forbereder din virksomhed eller forening til MitID Erhverv.

Trin 2: Tilslut

Tilslut jeres virksomhed eller forening til MitID Erhverv. Læs mere om tilslutning og tilgå link til det digitale tilslutningsforløb.

Gå til siden Tilslut

Trin 3: Opsæt rammer

Når I har tilsluttet jer MitID Erhverv, skal jeres virksomhed eller forening sættes op. Læs mere om opsætning.

Gå til siden Opsæt rammer