Trin 1: Gør klar

Før I tilslutter jeres organisation til MitID Erhverv kan I med fordel sørge for, at jeres organisation har gjort klar til at tilslutte sig.

Alle organisationer, som ønsker at tilslutte sig MitID Erhverv, bør forberede sig på forhånd.


Langt de fleste organisationer vil opleve, at det digitale tilslutningsforløb i MitID Erhverv kan gennemføres automatisk, hvis organisationen har registreret en ledelsesrepræsentant i CVR. Dette gælder særligt for foreninger, enkeltmandsvirksomheder, APS, A/S, kommandit- og andelsselskaber.


Andre typer organisationer kan ikke tilslutte sig MitID Erhverv automatisk. I disse tilfælde er der behov for at uploade dokumentation, som skal til manuel behandling før organisationen kan tilslutte sig. 


Nedenfor kan du finde din type organisation og få overblik over, hvad I skal forberede jer på, inden I tilslutter jer MitID Erhverv.

Foreninger og frivillige foreninger

Foreninger og frivillige foreninger

Mange foreninger og frivillige foreninger vil opleve at skulle forberede sig på at tilslutte sig MitID Erhverv.

Derfor er der som forening og frivillig forening to trin, som du med fordel kan forberede dig på, før du tilslutter dig MitID Erhverv.


Trin et: Har I brug for MitID Erhverv?

Første trin er at vurdere, om I har brug for MitID Erhverv. Hvis I kan nøjes med, at én enkelt person kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på foreningens vegne, behøver I ikke tilslutte foreningen til MitID Erhverv. I kan så I stedet registrere repræsentanten for foreningen i CVR-registret, hvorefter repræsentanten kan logge ind på foreningens vegne med sit private MitID.

Mange foreninger vil kunne klare sig med MitID privat til erhverv - men valget er selvfølgelig jeres.

Læs mere om MitID privat til erhverv

Trin to: Registrér en foreningsrepræsentant for din forening

Hvis I vurderer, at flere personer fra jeres forening skal tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger fx læse foreningens digitale post eller indberette barsel og sygdom, bør I tilslutte jer MitID Erhverv.

Tilvælger I MitID Erhverv, skal en repræsentant for jeres forening (fx formand, et andet bestyrelsesmedlem eller en kassér) tilslutte foreningen til MitID Erhverv. Hvis I registrerer repræsentanten i CVR på virk.dk, vil tilslutningen kunne foregå automatisk. Derfor kan I med fordel registrere repræsentanten i CVR:

Registrer foreningsrepræsentant ved Virk (åbner et nyt vindue)

PDF guide til registrering af en foreningsrepræsentant (åbner PDF i et nyt vindue)

Hvis I ikke har registreret en foreningsrepræsentant i CVR, skal I i MitID Erhverv tilslutningsforløbet uploade dokumentation for foreningsrepræsentantens tilknytning til foreningen. Det er dokumentation fx i form referat af generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Man kan med fordel sørge for at have disse dokumenter klar i en indscannet udgave, så de let kan uploades.

Læs mere om den dokumentation som er påkrævet (tjek organisationskode 110 eller 115), hvis der ikke er registreret en foreningsrepræsentant for jeres forening i CVR:

Læs mere om påkrævet dokumentation ved manuel tilslutning

Enkeltmandsvirksomheder

Har I brug for MitID Erhverv?

Hvis det er tilstrækkeligt, at du som ejer (fuldt ansvarlig deltager) kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på virksomhedens vegne, behøver du ikke tilslutte virksomheden til MitID Erhverv. Du kan i stedet bruge dit private MitID til at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. 


Langt de fleste personligt ejede virksomheder kan klare sig med denne simple løsning, men valget er dit.


Læs mere om MitID privat til erhverv


Hvis I tilvælger MitID Erhverv 

Hvis I har flere brugere, som skal agere digitalt på vegne af virksomheden, kan I tilslutte virksomheden til MitID Erhverv. Du som ejer (fuldt ansvarlig deltager) af virksomheden kan indgå tilslutningsaftalen med MitID Erhverv.

ApS, A/S, kommanditselskab, andelsselskab og andre selskaber

ApS, A/S, kommanditselskab, andelsselskab og andre selskaber

Langt de fleste selskaber har brug for at tilslutte sig MitID Erhverv. Det er derfor vigtigt, at I sørger for, at jeres selskab er forberedt på at opstarte tilslutningen til MitID Erhverv.

Tilslutning til MitID Erhverv


Hvis I tilvælger MitID Erhverv, skal en ledelsesrepræsentant fra virksomheden (altså en fra jeres ledelse, fx direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af direktionen) påbegynde tilslutningen til MitID Erhverv.

Vi anbefaler, at I inden tilslutningen til MitID Erhverv sikrer, at CVR-registret er opdateret med aktuel information om jeres ledelse. 

Opdatér ledelsesrepræsentant på Virk


Hvis I har problemer med at tilføje en ledelsesrepræsentant i CVR-registret, kan I kontakte Virk.

Kontakt Virk i forbindelse med registrering af ledelsesrepræsentant

Hvis det ikke er muligt for jer at registrere en ledelsesrepræsentant fra jeres selskab i CVR-registret, skal I i MitID Erhverv tilslutningsforløbet uploade dokumentation for ledelsesrepræsentantens tilknytning til selskabet. Det er dokumentation fx i form referat af generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Man kan med fordel sørge for at have disse dokumenter klar i en indscannet udgave, så de let kan uploades.

Læs mere om den dokumentation som er påkrævet, for at påvise ledelsesrepræsentantens relation til jeres selskab:

Læs mere om påkrævet dokumentation ved manuel tilslutning

Andre organisationstyper

Kan du ikke kan finde din eller jeres organisation type ovenfor?

Så kan du læse mere om hvilken type dokumentation, som er påkrævet for, at din organisation kan kan komme i gang med at bruge MitID Erhverv.

Sådan får I MitID Erhverv

Læs mere om de andre trin i processen 'Sådan får I MitID Erhverv' 


Trin 1: Gør klar

Du er i øjeblikket på dette trin. Her kan du læse om, hvordan du forbereder din virksomhed eller forening til MitID Erhverv.

Trin 2: Tilslut

Tilslut jeres virksomhed eller forening til MitID Erhverv. Læs mere om tilslutning og tilgå link til det digitale tilslutningsforløb.

Gå til siden Tilslut

Trin 3: Opsæt rammer

Når I har tilsluttet jer MitID Erhverv, skal jeres virksomhed eller forening sættes op. Læs mere om opsætning.

Gå til siden Opsæt rammer