Sådan får I MitID Erhverv som enkeltmandsvirksomhed

1: Gør din virksomhed klar til tilslutning

Hvis I kan nøjes med, at én person kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på virksomhedens vegne, behøver I ikke tilslutte virksomheden til MitID Erhverv.

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden kan automatisk logge ind på virksomhedens vegne med sit private MitID for fx at læse virksomhedens digitale post. Mange enkeltmandsvirksomheder vil kunne klare sig med MitID privat til erhverv - men valget er jeres.

Læs mere her, hvis du er i tvivl, om I har behov for MitID Erhverv
Hvis I har flere medarbejdere i virksomheden, som skal kunne agere digitalt på vegne af virksomheden fx læse virksomhedens digitale post eller indberette sygdom eller barsel, har I behov for MitID Erhverv.

Når I skal tilslutte jeres virksomhed til MitID Erhverv, kan I gøre det på to måder:

  • Ejeren tilslutter virksomheden via det digitale tilslutningsflow. 

  • En anmelder fx en administrator i jeres virksomhed logger ind i det digitale tilslutningsflow og forbereder tilslutningen. Herefter skal ejeren logge ind og acceptere anmelderens valg. 

2: Tilslut din virksomhed til MitID Erhverv

Første skridt i tilslutningen til MitID Erhverv er, at ejeren eller anmelderen skal logge ind med sit private MitID.

Ejeren/anmelderen bliver bedt om at logge ind med sit private MitID for at bevise sin identitet overfor MitID Erhverv.

Når man bruger MitID Erhverv, kan man handle på vegne af en organisation. Derfor er det vigtigt, at alle brugere og administratorer kan identificeres sikkert og éntydigt gennem et login

Login-oplysningerne bliver kun brugt til at identificere personen. Oplysningerne bliver ikke delt med organisationen eller gemt.

Ejeren skal acceptere vilkår for MitID Erhverv.

Vilkårene regulerer oprettelse og den løbende anvendelse af MitID Erhverv. Vilkårene vil løbende blive opdateret. Ved opdateringer bliver alle organisationsadministratorer underrettet om de nye vilkår. De nye vilkår vil være gældende 3 måneder efter vilkårsopdateringen er sendt til alle brugerorganisationer i MitID Erhverv.

Tilføjelse af nye services eller funktionalitet i MitID Erhverv, og særlige vilkår knyttet hertil, der ikke påvirker de eksisterende funktionalitet og driftsmæssige forhold hos Brugerorganisationen, kan ske uden varsel.

Læs vilkår for MitID Erhverv

Når I har accepteret vilkårene, skal I udpege en organisationsadministrator. 

Organisationsadministratoren skal stå for at sætte jeres organisation op i MitID Erhverv (se punkt 3).

Ejeren kan vælge selv at have rollen eller at udpege en anden som organisationsadministrator. Eller begge dele. 

Læs mere om rollen som organisationsadministrator

Til sidst skal tilslutningen bekræftes og godkendes.

Som afslutning på tilslutningen til MitID Erhverv modtages en kvittering pr. e-mail. Den valgte organisationsadministrator modtager også en e-mail med link til opsætning af virksomheden i MitID Erhverv.

3: Opsæt virksomheden

Når jeres virksomhed har gennemført tilslutningen til MitID Erhverv, modtager organisationsadministratoren en e-mail med et link til opsætningsflowet.

Første skridt er, at organisationsadministratoren skal logge ind med sit private MitID.

Organisationsadministratoren bliver bedt om at logge ind med sit private MitID for at bevise sin identitet overfor MitID Erhverv.

Når man bruger MitID Erhverv, kan man handle på vegne af en organisation. Derfor er det vigtigt, at alle brugere og administratorer kan identificeres sikkert og éntydigt gennem et login

Login-oplysningerne bliver kun brugt til at identificere personen. Oplysningerne bliver ikke delt med organisationen eller gemt.
Hvis jeres virksomhed skal flytte fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, kan I importere brugere og administratorer. 

Det betyder, at I kan flytte alle de brugere og administratorer, som i dag har en NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv. På den måde overføres alle roller og rettigheder sammen med brugeren, så brugeren fortsat fx kan læse virksomhedens digitale post eller indberette barsel.

Organisationsadministratoren kan vælge, om de importerede administratorer fortsat skal have samme administratorroller i MitID Erhverv.

Bemærk, hvis I IKKE importerer brugere og administratorer, skal de alle oprettes på ny og mister eventuelle roller og rettigheder, som de tidligere har haft.

Importen kan ikke fortrydes, når den er påbegyndt.

Læs mere om import af brugere (videreførelse af RID-numre)
Organisationsadministratoren skal efterfølgende vælge, hvordan brugerne i virksomheden fremover skal logge ind. 

Organisationsadministratoren skal tage stilling til:
  1. Skal jeres brugere generelt kunne benytte deres private MitID, når de agerer digitalt på vegne af jeres virksomhed? Så behøver brugeren kun dét ene MitID. Virksomhedens data og brugerens data er helt adskilt, når en bruger anvender sit private MitID på vegne af virksomheden
  1. Hvilke særskilte MitID stiller jeres virksomhed til rådighed for brugerne, hvis en bruger ønsker at have ét MitID til privat brug og et andet til erhvervsbrug? MitID app er forudvalgt som særskilt MitID, når I sætter jeres organisation op i MitID Erhverv. Hvis I ønsker, at stille andre MitID identifikationsmidler til rådighed for jeres brugere fx kodeviser, kodeoplæser eller chip, kan I vælge dem i MitID Erhverv efter opsætningen er færdiggjort.

Læs mere om, hvordan I logger ind med MitID Erhverv
Organisationsadministratoren skal efterfølgende vælge, hvordan personen selv ønsker at logge ind fremadrettet. 

  1. Med privat MitID fx den MitID app som anvendes til privat brug. Så behøver brugeren kun dét ene MitID. Virksomhedens data og brugerens data er helt adskilt, når en bruger anvender sit private MitID på vegne af virksomheden
  2. Med særskilt MitID. Så har brugeren ét MitID til privat brug og et andet MitID til erhvervsbrug

I opsætningsflowet kan organisationsadministratoren vælge en MitID app som særskilt MitID. Ønsker man at anvende fx en kodeviser, kodeoplæser eller chip kan det efter opsætningen af MitID Erhverv, vælges under indstillinger i MitID Erhverv.
Til sidst skal organisationsadministratoren godkende opsætningen. Nu har jeres virksomhed fået MitID Erhverv.

Organisationsadministratoren kan nu logge ind i MitID Erhverv.

4: Aktivér brugere

Hvis I har importeret brugere og administratorer fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, skal brugerne aktiveres. Først efter brugerne er aktiveret, kan de logge ind på vegne af virksomheden.

Under 'Importerede brugere' i MitID Erhverv, kan brugeradministratoren se alle importerede brugere, og kan: 

  1. Aktivere brugeren enkeltvis ved at klikke på brugeren og vælge, hvordan brugeren skal logge ind fx med privat MitID eller et særskilt MitID
  2. Aktivere alle eller flere brugere samtidigt ved at vælge brugerne, og hvordan de skal logge ind fx med privat MitID eller et særskilt MitID 
  3. Slette brugere, som ikke skal aktiveres i MitID Erhverv

Brugere, der ikke bliver aktiveret, bliver liggende under siden 'Importerede brugere', indtil de bliver aktiveret eller slettet.

Efter aktivering modtager den enkelte bruger en aktiveringsmail.

Læs mere om aktivering af mange brugere på én gang
Efter brugeradministratoren har aktiveret brugerne, skal den enkelte bruger aktivere sig.

Brugeren har fået en mail med et aktiveringslink, og skal logge ind med sit private MitID første gang. 

Hvis brugeradministratoren har valgt, at brugeren fremover skal logge ind med privat MitID, skal brugeren nu godkende eller afvise dette. Hvis brugeradministratoren har valgt, at brugeren fremover skal logge ind med et særskilt MitID identifikationsmiddel fx en MitID app, skal brugeren aktivere MitID appen.

Når brugeren har aktiveret sig, kan brugeren agere digitalt med det valgte MitID identifikationsmiddel fx MitID app på vegne af virksomheden fx læse virksomhedens digitale post.
Kvinde med computer

Nu er I klar til at tilslutte jer MitID Erhverv

Når I har forberedt jeres virksomhed på tilslutningen til MitID Erhverv, kan en ledelsesrepræsentant eller anmelder starte tilslutningsforløbet.