Videreførelse af nuværende RID-numre

Du og jeres organisation bør være OBS på hvordan I videreføre eksisterende RID-numre til jeres brugere.


Alle organisationer som i dag anvender NemID medarbejdersignatur skal være opmærksom på, at sikre overførsel af brugernes RID-numre til MitID Erhverv – når brugernes data overføres og oprettes.


Hvis en bruger i MitID Erhverv oprettes med et nyt RID-nummer, og brugeren fx i dag varetager administration af jeres Digitale Post via Virk, Skat eller tilgår Tinglysning m.fl., så vil disse roller og rettigheder skulle opsættes på ny til de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger.  


Du eller I kan komme i denne situation hvis fx:

  • I fravælger at migrere jeres brugere (flytte data) fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, i forbindelse med opsætning af jeres organisation i MitID Erhverv. Hvis I (udpeget organisationsadministrator) fravælger at migrere jeres brugere fra NemID medarbejdersignatur, så vil det eksisterende RID ikke videreføres til de enkelte brugere – når de oprettes i MitID Erhverv.
  • En bruger som er oprettet med flere identiteter (MOCES) med forskellige RID-numre i NemID medarbejdersignatur. Så vil brugerens forhold, hvis man fx ikke har fået ryddet op i disse data på forhånd, overføres 1:1 til MitID Erhverv. Det vil medføre at brugeren oprettes med flere erhvervsidentiteter i MitID Erhverv, hver overført med et RID-nummer - og det er så et af disse RID-numre man skal dobbelttjekke om det anvendes til fx Digital Post.


Det er altså vigtigt at få ryddet op i NemID medarbejdersignatur før data overføres til MitID Erhverv, samt at sikre at de korrekte RID-numre videreføres til de brugere som administrere andre systemer og selvbetjeningsløsninger - udenfor MitID Erhverv løsningen. 

Læs mere om at importér administratorer og brugere


OBS - hvis det anvendte RID-nummer ikke er overført fra NemID medarbejdersignatur, så vil man skulle reetablere roller og rettigheder til den eller de brugere som fx administrere Digitalt Post, Skat, Tinglysning mm. I det tilfælde vil man skulle kontakte den enkelte løsning for hjælp og vejledning til dette.