Import af brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv

Når din virksomhed eller forening flytter fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, er det vigtigt, at I tager stilling til, om I vil importere jeres brugere og administratorer.

Når din virksomhed eller forening flytter fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, har I mulighed for at importere jeres brugere og administratorer. På den måde beholder jeres brugere de roller og rettigheder, som de har i dag.


Hvis I vælger at importere jeres brugere


Hvis I vælger at importere jeres brugere og administratorer, flyttes alle brugere som i dag har en NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv. Det betyder, at brugernes og administratorernes roller og rettigheder overføres sammen med brugerne.

På den måde vil brugeren have de samme adgange som før fx adgang til at læse digital post, til Skat, Tinglysning eller indberette barsel. Adgangene er tilknyttet det ID nr. (RID nummer), der er tilknyttet brugerens NemID medarbejdersignatur. 

Vær opmærksom på, om en bruger er oprettet flere gange i NemID medarbejdersignatur fx en gammel og en ny medarbejdersignatur. Hvis brugeren er oprettet flere gange, og I importerer brugeren, vil brugeren blive oprettet flere gange i MitID Erhverv med forskellige erhvervsidentiteter og forskellige RID-numre. 

Når brugeren skal aktiveres i MitID Erhverv, kan det være svært at se, hvilken brugerprofil, der skal aktiveres. Derfor er der risiko for, at brugeren ikke får aktiveret brugerprofilen med dét RID-nummer, hvor eventuelle rettigheder fx til Digital Post, er tilknyttet.

Derfor er det vigtigt at få ryddet op i NemID medarbejdersignatur, før I importerer jeres brugere til MitID Erhverv. 


Hvis I vælger IKKE at importere jeres brugere


Hvis I vælger IKKE at overføre brugerne fra NemID medarbejdersignatur, vil alle brugere miste deres roller og adgange fx til Digital Post.

Hvis brugerne ikke importeres, skal de derfor oprettes på ny efter I har tilsluttet jer MitID Erhverv. Når brugeren oprettes på ny, bliver brugeren betragtet som en ny bruger, og vil derfor ikke have de samme adgange fx til Digital Post eller NemRefusion. Dette gælder for både en administrator og for en bruger.

Derfor vil alle roller og rettigheder skulle tildeles til brugerne på ny - både i MitID Erhverv og i andre løsninger fx Digital Post, Skat og Tinglysningen.

Læs mere om, hvordan I tilslutter jer MitID Erhverv og importerer brugere