Følgende vejledninger beskriver hvordan en organisationsadministrator opretter en fuldmagtsgruppe i MitID Erhverv.


Før du starter:

 

  • Du skal være organisationsadministrator for at kunne oprette en fuldmagtsgruppe (samlegruppe). Organisationsadministratoren kan tilføje og fjerne fuldmagter (eksterne grupper) til gruppen

  • Du skal være rettighedsadministrator for at kunne tilføje og fjerne brugere til fuldmagtsgruppen

  • Jeres organisation skal have modtaget fuldmagter, før de kan tilføjes til en fuldmagtsgruppe

  • Du kan ikke tilføje brugere til fuldmagtsgruppen, før du har tilknyttet en modtaget fuldmagt

Trin for trin:

 

1. Vælg Fuldmagter i menuen i MitID Erhverv.

2. Vælg Opret fuldmagtsgruppe.  Du får et overblik over organisationens modtagne/afgivne fuldmagter. 

3. Udfyld stamdatafelterne. Navn på fuldmagtsgruppen samt beskrivelse (frivilligt), og vælg Gem.

4. Du får en notifikation om, at fuldmagtsgruppen er oprettet. Her er dit overblik over de rettigheder, der er knyttet til fuldmagtsgruppen. Vælg Luk.

5. Nu kan du knytte fuldmagter (eksterne grupper) til fuldmagtsgruppen. For at komme til listen over dine fuldmagter, skal du vælge Tilføj ekstern gruppe i menuen Løs opgaver.

6. I Tilføj ekstern gruppe får du vist dine eksterne grupper. Sæt flueben ved én eller flere fuldmagter fra andre organisationer (eksterne grupper). Vælg Tildel.

7. Du får en notifikation om, at den eksterne fuldmagt er blevet tildelt til din fuldmagtsgruppe. Vælg Luk.

8. Nu kan du knytte brugere fra din organisation til fuldmagtsgruppen ved at klikke på fuldmagtsgruppens navn. Fuldmagtsgruppens side åbner.

9. I menuen Løs opgaver vælger du Tilføj bruger til gruppen.

10. Tilføj én eller flere brugere, der skal have adgang til fuldmagten. Brug søgefunktion. Indtast navn. Vælg Søg

11. Sæt flueben ved de brugere fra jeres organisation, som skal kunne agere i den anden organisation. Vælg Tilføj

12. Bemærk, hvis du senere skal ændre i dine fuldmagtsgrupper, kan du klikke direkte på fuldmagtsgruppens navn.

13. Vil du lave en tidsbegrænsning på brugernes tilknytning til fuldmagtsgruppen. Vælg Altid under periode.

14. Sæt flueben i Vælg periode.

15. Begræns brugerens fuldmagtsrettigheder ved at udfylde felterne med en start og en slutdato. Vælg Gem ændringer.

16. Du modtager en notifikation, når du laver ændringer.


Gå tilbage til oversigt