Følgende vejledninger beskriver hvordan du som organisationsadministrator sætter begrænsning for en brugergruppe.

Før du starter:

  • Du er logget ind i MitID Erhverv 

  • Du er organisationsadministrator

  • Du har oprettet en brugergruppe

  • Du skal have tildelt rettigheder til brugergruppen

Trin for trin:

1. Vælg Brugergrupper i menuen.

2. Når du har oprettet én brugergruppe, kommer du ind i oversigten over dine brugergrupper. Vælg brugergruppens navn.

3. Under menuen Løs opgaver kan du sætte en organisatorisk begrænsning på brugergruppen. Vælg Sæt organisatorisk begrænsning.

4. Her vælger du ved at klikke på hele organisationen P-enhed eller SE-nummer, og vælg Gem ændringer.

5. Vælg at begrænse på p-enhed og/eller SE-nummer i menuerne. 

6. Vælg Gem ændringer.

7. Du har mulighed for at begrænse dine brugergruppers rettigheder på it-systemer. Vælg Begræns på it-systemer.

8. Her vælger du, hvilke it-systemer brugergruppen skal begrænses til. 

9. Vælg Gem ændringer.

10. Nu er IT-system begrænsningen sat på din brugergruppe.


Gå tilbage til oversigt