Generel information

Her kan finde generel information omkring MitID Erhverv – samt hvilke muligheder som kommer i fremtiden.  

Udenlandske brugere

De organisationer som har udenlandske brugere, det vil sige brugere som ikke har et CPR-nummer og et privat MitID, kan desværre ikke for nuværende anvende MitID Erhverv.  


Alternativt kan man som organisation etablere sig som Lokal IdP (lokal identitetsgarant) i MitID Erhverv eller anvende en it-leverandør som har etableret en Lokal IdP og tilbyder dette som service.


Skal du bruge dit MitID blandt flere CVR-numre?

Som noget nyt bliver det også muligt at anvende ens særskilte MitID på tværs af flere organisationer tilsluttet MitID Erhverv – såfremt to eller flere organisationer tillader det.

Masseaktivering

Skal I importere mange brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv?

MitID Erhverv understøtter i starten af 2023 masseaktivering ved import af brugere fra NemID medarbejdersignatur. 

Skal jeres organisation anvende Lokal IdP?

Det bliver muligt for brugerorganisationer at etablere Lokal IdP – og I bør alelerede forberede etableringen af Lokal IdP nu.